banner

“Dünyayı Okuyoruz, Geleceği Yazıyoruz”
Elif Çağlayan - Mektebim Koleji CEO'su

elif_caglayan_agustos_2022» Mektebim Kolejinde öğrencilerimizi, “Düşünme Becerileri ve İnovasyon Dersleri” ile farklı düşünmeye, araştırmaya ve yaratıcı olmaya sevk ediyoruz.
» Okul öncesinden lise sona kadar uyguladığımız eğitim öğretim programlarıyla girişimcilik kültürünü çocuklara ve ailelere kazandırıyoruz.
» Mektebim olarak öğrencilerimize iş kapılarını açıyor, onların doğru bir kariyer planı yapmaları için yol gösteriyoruz.

Geleceğin mezunları hangi niteliklere sahip olmalı? Bu yönde okul müfredatında hangi uygulamalar hayata geçiriliyor?
Geleceğin mezunları öncelikle sezme kabiliyeti yüksek, araştıran, sorgulayan, akıl yürüten bireyler olmalı. Hızla gelişen teknoloji ve yapay zekâ, insanın iş gücünü elinden almış gözükse de henüz sezme kabiliyeti sadece ve sadece insana ait.
Mektebim Kolejinde eğitim ve öğretim programlarımız, okul öncesinden lise sona kadar öğrencilerimize sorgulayan, araştıran ve kendilerini ifade edebilecek ortamlar sunan bir anlayış üzerine kuruludur. Öğrencilerimizi, “düşünme becerileri ve İnovasyon dersleri” ile farklı düşünmeye, araştırmaya ve yaratıcı olmaya sevk ediyoruz.
Bilimin önemini bilen, araştıran, sorgulayan, derinlemesine ve özgün düşünen bireyler, geleceğin mezunlarında aranacak temel özelliklerdir. Ayrıca hedefleri olan, finansal anlamda ilerisini görebilen, analiz yeteneği gelişmiş, yeni fikirleri olan, sosyal zekâsı gelişmiş, teknolojiyi iyi kullanabilen, sorumluluk alabilen ve kendisini rahat ifade edebilen bireyler, gelecekteki iş yaşamlarında fark yaratacaklardır. “Yenilikçi Eğitim Programlarımız” ile öğrencilerimize küçük yaşlardan itibaren bu becerileri kazandırıyoruz.
Finansal okuryazarlık programımız, çocuklarımızın kaynaklarını iyi kullanabilen, kendi bütçesini planlayabilen, parasını ve hayatını iyi yönetebilen bireyler olmasına katkı sağlar. “Bilime Yolculuk Programı”, öğrencilerin merak duygusunu tetikler. “Düşünme Becerileri” dersleri, öğrencilerimizin kendine özgü perspektif oluşturabilme, anlama, yorumlama ve sorunlara farklı çözümler üretme becerilerini geliştirir. “Kodlama” dersleriyleçocuklarımızın probleme yönelik birden fazla çözüm üretip, en uygun olanı seçme ve planlama becerisinin gelişmesi sağlanır. E-STEM ile de öğrencilerimize teknolojiyi üst boyutlarda kullanabilme, animasyon yapımı, mobil uygulama hazırlama ve üç boyutlu tasarım yapma gibi becerilerkazandırılır.

DENEYİMLEMESİNE İZİN VERİN
Geleceğin girişimci gençleri bugünden nasıl yetiştirilmeli?
Geleceğin girişimci gençleri için erken yaşlardan itibaren en önemli sorumluluk ailelere düşüyor. 0-6 yaş dönemi, kişilik gelişiminde oldukça önemli. Bu dönemde çocukların temel kişilikleri oluşmaya ve davranışları şekillenmeye başlar. Aileler girişimci ruha sahip çocuklar yetiştirmek için öncelikli olarak gelişim döneminin özelliklerini bilmeliler. Yaşına uygun sorumluluk vermek, bu sorumluluğu takip etmek ve uygulama aşamasında destek olmak önemlidir. Aileler ve eğitimciler olarak, günlük yaşamda çocuklara problem çözme becerisi kazandırmak en önemli basamaktır. Çünkü girişimciliğin temelinde problemi fark etmek ve problemi çözmek yatıyor. Örneğin çocuğun bir problemi varsa, bunu onun yerine çözmektense, problemi analiz edip yardımcı olmak ve çözüm yolları üretmesi için çocuğu desteklemekçok önemlidir. Çocukların deneyimlemesine izin verilmelidir. Deneyip yanılmalar hayatın bir parçasıdır. Yanıldığını düşünen her birey yılmadan başa dönebilmelidir. Yanılgılar hayatın en değerli yol göstericileridir. Bunu çocuklara da fark ettirmeliyiz. Bilgiyi olduğu gibi kabul etmek yerine, bilginin doğruluğunu sorgulayan ve kendi tezlerini oluşturan bireyler olmalarını desteklemeliyiz. Sandviç yöntemini (olumsuz bir mesajı, iki olumlu mesaj arasında iletmek) çocuklarınıza öğretin. Olumsuz bir ifadesi olsa bile bunu söylerken mutlaka son cümlelerinin olumlu bitmesine özen gösterin.
Girişimci ruh, özgüvenden geçer. Bunun için çocuğun karar verebildiği, kendini ifade edebildiği ortamlar sunmak önemli. Karar vermesine olanak sağlanması ve seçim şansı verilmesi girişimci ruhunu geliştirecektir. Girişimci ruha sahip çocuğun risk almasını destekleyin, riskli bir durumla karşı karşıya kaldığında önce yardım edin ve sonra uzaktan takip edin.

ÖĞRENCİLERİMİZİN KARİYER HAYATI LİSEDE BAŞLIYOR
Girişimcilik kültürü okullarda nasıl veriliyor?
Mektebim Koleji, “Bütünsel Eğitim Modeli” üzerine kurulu. Bu kapsamda okul öncesinden lise sona kadar uyguladığımız eğitim öğretim programlarıyla girişimcilik kültürünü çocuklara ve ailelere sunmaktayız. Okul öncesinde “Dünya Benim Oyun Alanım” mottosuyla hazırlanan “Yaşam Becerileri” programı ile çocuklarımızın bağımsız hareket etmesine, özgüven ve özdenetim becerisi kazanmasına destek veriyoruz. İlkokul sürecindeki öğrencilerimizi, girişimcilik ruhunun temelinde olan sorgulama, eleştirel düşünme, araştırma becerilerini ve merak duygusunu tetikleyen “Dünya Benim Keşif Alanım” yaklaşımıyla destekliyoruz. Ortaokulda “Dünya Benim Proje Alanım”, lisede ise “Dünya Benim Yaşam Alanım” mottosuyla ilerliyoruz. Ortaokulda öğrencilerimiz bilgiyi üretime çevirebilecek yeterliliğe sahip oluyor. Lisede öğrencilerimiz, M-LEAD (Mektebim Liderlik ve Girişimcilik Programı) çerçevesinde iş dünyası ve kariyer içerikli dersler ile farklı iş alanlarında kariyer basamaklarının neler olduğunu öğrenerek yeni deneyimler kazanıyorlar.
Mektebim Koleji öğrencileri ilk kez CV hazırlama deneyimini lisede yaşıyor. Öğrencilerimizin hazırladıkları CV’ler, karşılıklı program ortağı olduğumuz profesyonel firmalarca değerlendiriliyor. İşgörüşmesi ve işe girme deneyimi yaşayan öğrencilerimiz, bu sayede kariyer dünyasını keşfediyorlar.

DOĞRU EĞİTİM DOĞRU KARİYERİN TEMELİDİR
Gençler geleceklerine yön verirken söz hakkına sahip mi? Bu alanda okullarda nasıl bir iklim hakim ve neler yapılmalı?
Mektebim Koleji olarak yaratıcı, inovatif, problem çözme yönü güçlü olan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Sadece akademik değil hayat başarısı yüksek bireyler, kendi başarı hikayelerini yazabilir. Gelişen teknoloji, geleceğin eğitimi ve mesleklerini de dönüştürüyor. Mektebim Koleji, öğrencilerine 21. Yüzyıl becerileri kazandırırken, öğrencilere geleceğe kolay uyum sağlayabilen bir vizyon kazandırıyor. Yurt dışı seçenekleri, M-LEAD programları ve gelecek simülasyonu ile öğrencilerimiz geleceği bugünden yaşayabiliyor. Öğrencilerimiz bu programlar sayesinde farklı kariyer yollarını deneyimledikleri için gelecekteki kariyerlerini bilinçli olarak belirleyebiliyorlar.
İş yaşamındaki profesyonellerle buluşan ve farklı iş kollarını deneyimleyen öğrencilerimiz, geleceklerine yön verirken söz hakkına da sahip oluyor. Mektebim olarak öğrencilerimize iş kapılarını açıyor, onların doğru bir kariyer planı yapmaları için yol gösteriyoruz. Kendilerine uygun olmayan bir mesleği seçen bireyler, hayat boyu mutsuz olurlar. Bu nedenle okullara büyük görevler düşüyor. Doğru bir eğitim programı, çocuklarımızın ilgi alanlarına göre seçilen üniversite tercihi, doğru meslek seçimi ve sonuç olarak başarılı bir kariyer yaşamının temelini oluşturuyor.

“GÖLGE STAJ” SÜRECİYLE İŞ HAYATININ KAPILARINI AÇIYORUZ
Okullar iş dünyasına kapılarını açıyor mu? Eğitim kültürü ile iş dünyasını birleştiren ve ayıran noktalar neler?
Mektebim Koleji, öğrencilerine M-LEAD programı ile bu imkanı sağlıyor. Öğrencilerimiz kariyer planlamasını lisede yapabiliyor ve öğrencilerimiz sadece akademik değil, hayat başarısı yüksek bireyler olarak okullarımızdan mezun oluyor. Liselerimizde öğrencilerimiz CV hazırlama ve iş profesyonelleri ile görüşmeler düzenlemektedir. Öğrencilerimiz ayrıca işbirliği yaptığımız şirketlerde “Gölge Staj” sürecini de deneyimler ve iş dünyasının kapılarını aralar.
Eğitim dünyası çağa uymalı ve kendini dönüştürmelidir. Bu durumda da geleneksel yaklaşımlardan yani öğretmenin sadece ders anlattığı sistemler yerine daha yenilikçi, öğrencinin merkezde olduğu ve kendisini ifade etme fırsatının tanındığı aynı zamanda da projelerle öğrenme ürünleri oluşturduğu eğitim modellerine geçişkaçınılmaz olmalıdır.

İŞ DÜNYASIYLA İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENMELİ
İş dünyası ile işbirliği olanakları nasıl geliştirilmeli?
İş hayatıyla ilgili çok genç yaşta verilen kararlar, tüm hayatı etkiliyor. Mektebim Kolejinde daha lise sıralarında iş dünyasının kapıları açılıyor. Öğrencilerimiz, Mektebim Kolejinin iş ortağı olan şirketlerde staj yapma ve alanında uzman kişilerle bir araya gelme şansını elde edebiliyor. Bu program sayesinde öğrenciler, kendilerine en uygun olan mesleklerin farkında olarak üniversite sürecine giriyor.
Okulların iş dünyasıyla yaptığı ortaklıklar, geleceğimiz olan çocuklarımız için yol gösterici oluyor. Mühendislik, medya, eğitim, sağlık, sanat, spor gibi çeşitli alanlarda işbirlikleri yapıp, çocukların gelecekteki mesleklerini, ilgi alanlarını deneyimleyerek bulmaları sağlanmalıdır. Bu nedenle iş dünyası ile yapılan ortak çalışmalar, genel akademik süreç kadar kıymetlidir.

FELSEFEMİZ ENDÜSTRİ 5.0
Teknolojik dönüşüm eğitimde nasıl hayat buluyor? Teknolojik dönüşümün olumlu ve olumsuz yanları neler?
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak bilgiye ulaşmak da kolaylaştı. Tek bir tıkla dünyanın her köşesindeki bilgiye ulaştığımız bir dönemi yaşıyoruz. Bu bağlamda bilgiyi üretme, yayma ve bilgiye ulaşma saniyeler içinde gerçekleşebiliyor. İleri teknolojinin eğitim amaçlı kullanılması, gelecek tasarımı kapsamında kaçınılmaz hale gelmiştir. Mektebim Koleji olarak teknoloji okuryazarlığı ile yapay zekadan büyük veriye, blok zincirinden sanal gerçekliğe kadar gelişen ve yükselen birçok farklı teknolojiden faydalanarak, 21. Yüzyıl becerileri kazanan dünya vatandaşı bireyler yetiştiriyoruz.
Yaratıcılığı tetikleyen inovasyon dersleri sayesinde, öğrencilerimizin son teknolojiyi kullanarak yeni bir ürün ortaya koymalarını ve girişimcilik becerilerini geliştirmelerini destekliyoruz. Bu bağlamda teknolojik gelişim, eğitimi de dönüştürmüştür. Ancak teknolojiyi takip eden eğitim kurumları dünya ile entegre olabilir. Bilgisayarlar üretim fabrikası haline gelirken, olumsuzluklara karşı “sorumluluk” bilincini de geliştirmek çok önemli. Bu aşamada bilişim teknolojilerinin bilinçsiz kullanımı, olumsuz sonuçlar da doğurabiliyor. Zihinsel becerilerde ve sosyal becerilerde bozukluk, öfke ve korku, teknoloji bağımlılığı, fiziksel problemler, siber zorbalık, istismar ve güvenlik sorunları gibi dezavantajlı tablolar ortaya çıkabiliyor. Bu tabloyu olumlu olarak dönüştürebilmek için Mektebim Kolejinde hedefimiz ve yürüdüğümüz yol endüstri 5.0’dır.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.