banner

İELEV, eğitimin paydaşlarını gözeten optimum çözümlere odaklanıyor
Burak Kılanç: “Mevcut ve aday velilerden gelen yoğun talep çerçevesinde ve vakıf senedimizde tarif edilen amaçlar doğrultusunda, Avrupa yakasında ikinci bir özel lisemizin faaliyete alınması hedefiyle çalışmalara başlandı. Sarı-siyah camiaya yakışacak bir eserin ortaya çıkarılması titiz bir çalışmayı gerektiriyor. Ülkemizdeki ekonomik konjonktür nedeniyle kesin bir tarih vermeyi doğru bulmuyorum, ancak velilerimizi yeni lisemiz ile en kısa sürede buluşturmayı hedefliyoruz.”

ielev_okulları_ocak_2023Eğitim dünyasının 2023 ajandasında neler olacak, bu çerçevede düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Burak Kılanç - İELEV Eğitim Kurumları Genel Müdürü: Dünyanın içinden geçtiği ekonomik kriz ve 2023’te beklenen küresel resesyon nedeniyle, ülkemizde oluşacak ekonomik şartların özel öğretim kurumlarının yatırım yapmasına ket vuracağını düşünüyorum. Bence 2023, sadece eğitim kurumları için değil, tüm kurumlar için “mevcudu koruma” hedefiyle geçecek. Gelişmek ve büyümek, büyük bir beceri ve cesaret gerektirecek.
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan “yıldırım” değişiklik sonucu okul ücretlerinde yıllık %65’lik artış üst sınırı gelmesi, özel okulları 2023 ve 2024 yıllarında kemer sıkma politikasını benimsemeye zorlayacak. Kar marjı azalacak ve yok denecek noktaya gelecek; öğretmenlerin maaş standardının ve eğitim kalitesinin korunması zorlaşacak. Bu çerçevede, geçmiş yıllardan sermaye birikimi olan eğitim kurumlarının yeni yatırım yapmak yerine kaliteyi korumaya para harcaması doğrusu olacaktır. İELEV gibi başka gelirleri olan vakıf okullarının bu zorlu dönemde daha şanslı olduğunu düşünüyorum.
Kaliteyi korumak ya da yatırım yapmak amacıyla aksiyon alırken paraya sıkışan özel okulların, yatırımcı bulması, merkezi müdahale sonucu sıkışan piyasa koşullarında zor gözüküyor. Özel okulculuk, özellikle kaliteyi gözetiyorsanız, yatırımcılar için cazip bir sektör olmaktan uzaklaşıyor.
İELEV Okulları olarak, 2023 ve 2024’te, vakıf okulu olmanın avantajlarını kullanarak ve gereğini yerine getirerek; elden geldiği ölçüde, veliyi, öğretmeni, çalışanı, eğitim öğretim kalitesini gözeterek optimum çözümleri üretmeye odaklanacağız.

YENİ LİSE İÇİN ADIMLAR ATILIYOR
Mevcut ve aday velilerden gelen yoğun talep çerçevesinde ve vakıf senedimizde tarif edilen amaçlar doğrultusunda, Avrupa yakasında ikinci bir özel lisemizin faaliyete alınması hedefiyle çalışmalara başlandı. Sarı-siyah camiaya yakışacak bir eserin ortaya çıkarılması titiz bir çalışmayı gerektiriyor. Ülkemizdeki ekonomik konjonktür nedeniyle kesin bir tarih vermeyi doğru bulmuyorum, ancak velilerimizi yeni lisemiz ile en kısa sürede buluşturmayı hedefliyoruz.

OKULLAR EKOSİSTEMLERİNİ KURMALI
Bilimsel çalışmalardan sosyal sorumluluğa ulusal ve uluslararası düzeyde okul projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Dr. Burcu Aybat - İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu/Ortaokulu Müdürü: 21. yüzyıl becerilerinin pek çoğu öğrencilerimize okullarda kazandırılabilir ve öğrencilerimiz desteklenebilir. Burada onların ihtiyacı olan şeyler doğru ortam ve fırsatlardır. Kısacası okullarımızda bir ekosistem oluşturmamız gerekmektedir. Peki bu ekosistemi nasıl oluşturabiliriz? Öğrencilerimizin kendi ilgi ve merakları doğrultusunda yeni kazanımlar elde edebilecekleri, yetenek ve yatkınlıklarını keşfedebilecekleri sosyal ve kültürel etkinlikleri çeşitlendirebiliriz. Farklı disiplinlerde kulüpler sunabilir ve hatta bu kulüplere disiplinlerarası bakış açısı kazandırabiliriz. Girişimcilik, maker, robotics, medya ve tasarım, mobil uygulama geliştirme, sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve yapay zeka gibi güncel ve popüler konularda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak kulüpler açabilir, proje ekipleri kurabilir ve uluslararası programlara başvurabiliriz.
Okulumuzda tüm bu seçenekleri bir araya getirerek öğrencilerimizin sorumluluk almalarını sağlıyoruz. Böylece hem birbirleriyle hem de farklı kültürlerdeki akranlarıyla etkileşime girebilecekleri ortamlar yaratıyoruz. İnovasyon, ekolojik denge, canlıların ekosistemi gibi güncel konularda öğretmenlerimizin sürdürdüğü “Tomorrow”, “İELEVmimikri”, “Arıların Bal Yolculuğu” projelerimiz olduğu gibi, e-twinning kapsamında disiplinlerarası sürdürdüğümüz ulusal ve uluslararası projeler de eğitim programımızda yer almaktadır. Örneğin, bu projeler arasında öğrencilerimizin deneyimleri keşfederek farklı dillerde araştırma yapmaları ve matematiğin evrensel dilini kullandıkları “Mathidioms” ulusal projemiz ve güvenli, sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam sağlamak için yenilenebilir enerji kaynaklarını bulmak ve kullanmak üzerine yürütücülüğünü üstlendiğimiz “The Laughing City of the Future” e-twinning uluslararası projemiz sayılabilir. Öğrencilerimiz bunların yanı sıra yine öğretmenlerimiz ve akademisyenlerin mentorluğunda Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri alanlarında Tübitak projelerine yönelik çalışmalarını sürdürmektedirler.
Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerinde ortak çalışmalarını ve inovatif ürünler ve çözümler geliştirebilmelerini önemsiyoruz. Sorumluluk bulaşıcıdır ve dalga etkisi yaratır.Gerekçesini iyi anlatan bireyler etrafına ilham verir, insanlar da onları takip eder anlayışıyla hareket ediyoruz. Öğrencilerimizin nasıl fark yaratabilirim ve harekete geçebilirim mottosuyla hareket etmeleri adına hem okulumuzda sosyal sorumluluk çalışmalarını performans görevlerimizle müfredata entegre ediyoruz hem de müfredat dışı etkinliklerimizde çeşitli STK’lar ile iş birliği kurarak projelere katkıda bulunuyoruz. Bu bağlamda Değerlisin Derneği, TEGV, Hrant Dink Vakfı, TURMEPA, TEMA, Bütün Çocuklar Bizim gibi derneklerle çeşitli etkinlikler kapsamında iş birliği içindeyiz. Böylece öğrencilerimizin çabalarına, katılımcı olmalarına, ilerlemelerine, kullandıkları iş birliği stratejilerine, azimlerine ve gelişimlerine odaklanıyoruz.

PROJE TABANLI ÖĞRETİMİN MÜFREDATA ENTEGRASYONU İLE
EĞİTİM 5.0'DAN TOPLUM 5.0'A YOLCULUK!
Sevil Ertan Üstün - İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulu Okul Müdürü:Tarih boyunca okul ve eğitim, bu alanın profesyonelleri ve felsefeciler tarafından tanımlanıp çerçevesi çizilerek hem içinde bulunduğu zamanı, hem de geleceği etkilemekte ve şekillendirmekte önemli bir role sahip olmuştur. Teknolojide yaşanan gelişmelerin "ışık" hızında ilerlemesi biz eğitim liderlerine her zamankinden daha fazla sorumluluk yüklemekle kalmayıp literatürde "çevik liderlik (agile leadership)" olarak belirtilen yetkinliklerimizi geliştirip kullanmamızı mecbur hale getirmiştir.
Şimdinin ve geleceğinin dünyasına donanımlı yetkin bireyler yetiştirmenin önemi OECD'nin geleceğin meslekleri raporlarında farklı biçimlerde vurgulanmaktadır. Dünya’daki gelişmeleri yakından takip eden okul liderleri olarak bizler, küresel çapta elde edilen bu veriler ışığında okullarımızın müfredatını yapısal ve işlevsel olarak daha verimli hale getiren proje tabanlı öğretim uygulamalarını sistematik olarak hayata geçirdik. İELEV Projekt çatısı altında topladığımız K8 seviyesinde projelerle müfredatı ve öğrencilerimizin kazanmalarını hedeflediğimiz yetkinlikleri, kelimenin tam anlamıyla zenginleştirdik. Kurduğumuz sistematik yapı ile öğrencilerimizin anaokulundan itibaren proje kültürü ile yetişmesi ve hayatı bu şekilde algılayan bireyler olarak yeni ufuklara yelken açmasını hedefledik. Okulumuzdaki öğrenciler, belirli bir sistem çerçevesinde sosyal bilimler alanından sanat alanına; fen bilimleri alanından müzik alanına çok boyutlu bir disiplinlerarası yaklaşımla proje odaklı çalışmalarını gerçekleştirmektedirler. Ana sınıfından itibaren proje odaklı öğretim yapısı ile bezenmiş müfredat ile Eğitim 5.0'ı okullarımızda mümkün kılarken, öğrencilerimizi de Toplum 5.0 ve Toplum 6.0 için ihtiyaç duyacakları, iş birlikli öğrenme, yaratıcılık, iletişim, problem çözme, disiplinlerarası bakış gibi 21. yy yetkinlikleri ile donatmaya devam ediyoruz.
Sosyal bilimler alanında Anaokulu öğrencilerimiz İstanbul projesi ile okulumuzda ilk proje çalışmalarını yürütürken, ortaokula geldiklerinde zenginleşmiş proje basamaklarına sahip Tarihin Pusulası Projesi ile ürünleri oluşturmaktadırlar.
Kapsayıcı Dil Atölyesi ve Engelli Empati gibi okulumuzda uygulanan projeler müfredatın derinlerinde yer alan ve yüzeyde görünmeye ihtiyaç duyan saygı, sevgi ve empati kavramlarını öğrencilerin içselleştirerek akranları için ürün odaklı çalışmalar yapmasına fırsat vermektedir.
Her yıl okul olarak büyük önem verdiğimiz iklim krizi, çevre sorunları ile ilgili; öğrencilerimizin proje basamaklarını takip ederek hayata geçirdikleri İELEVmimikri, Tomorrow projelerinde ürettikleri ürünler TÜBİTAK gibi ulusal ölçekte gerçekleşen etkinliklerde takdir görüp ödüllendirilmektedir.
Her öğrencimizin güçlü yanlarını ortaya çıkardığımız proje odaklı okul konseptimizde sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerimizin içinde bulundukları toplumda sorumluluk almalarını ve bu sorumluluk çerçevesinde harekete geçerek sonuç elde etmelerini sağlamaktadır. Bu kapsamda her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz Weihnachtsbasar (yeni yıl panayırı) etkinliğimizle öğrencilerimiz, sosyal alanda da sorumluluk almayı alışkanlık haline getirmektedir.
Sonuç olarak, eğitimin hem profesyonelleri hem de liderleri olarak yakın ve uzak gelecek için okullarımızı tüm yönleri ile yetkin kılarken bu kapsamda sorumluluk alıp okullarımızda proje odaklı çalışmaların sistemli olarak yürütülmesini sağlamaya devam etmekteyiz. Okullarımızda İELEV Projekt kapsamında gerçekleşen her proje odaklı çalışma, "hipermetrop" gözlükler ile bakıldığında üretim odaklı birer etkinlik gibi görünürken; "miyop" gözlüklerle bakıldığında Toplum 5.0 ve Toplum 6.0'ın inşası olarak görülmektedir.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.