banner

64 yıllık birikimimizle nitelikli büyüme yolculuğumuzu sürdürüyoruz
Selahattin Çolak - Tarhan Koleji Genel Müdürü: “2022 yılı; Tarhan Koleji’nin 64 yıllık deneyimi ve eğitim vizyonundan almış olduğumuz güçle kurumumuz adına inovasyonla, nitelikli büyüme planları ile ilham ve eğitim dolu bir yıl olmuştur. Tarhan Koleji’nin 1959 yılından bu yana getirmiş olduğu köklerinden güç alarak, Tarhan Koleji kültürünün, geleneğinden beslenen özgün duruşunun ve birikiminin farklı yerlere ilham olması ve ilham vermesi fikrini eğitime olan sonsuz inancımızla desteklemiş ve nitelikli büyüme fikri ile çıktığımız bu güven dolu yolculukta 2022 yılı adına belirlemiş olduğumuz hedeflerimizi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Selahattin Çolak_Tarhan Koleji Genel Müdürü2023 yılı için kurumunuzun gelişimine yönelik hedef ve planlarınız nelerdir?
2023 yılının; öncelikle eğitim ve öğretim adına geleceğe dair umut dolu hayaller kurduğumuz, kurduğumuz hayalleri gerçekçi ve somut hedefler ile tanımladığımız, bu doğrultuda birçok yerel ve küresel fikri, projeyi ve işbirliğini beslediğimiz bir yıl olmasını diliyoruz.
Öncelikli amacımız; eğitim-öğretimin kalitesini ve hareket alanımızı arttırırken, öğrencilerimizin okulu sadece hayata hazırlayan yer olarak görmeleri değil; aynı zamanda okulun tam olarak hayatın kendisi olduğunu hissetmeleri için onları güvenli, huzurlu, organik, yüksek akademik başarı ve yaşamsal başarı odaklı bir eğitim sistemi ile buluşturmaktır.
Bu anlamda köklü geleneğimizi yanımıza alarak, inovatif bir bakışla yenilikleri takip ediyor, dijital dönüşüm süreçlerini nitelikli içerikler ile destekliyor, yüksek akademik başarı odağımızı yerelden küresele birçok işbirliği ve proje ile güçlendirirken, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlamak için onları spor, kültür, sanat ile buluşturarak estetik ve global farkındalık sahibi olan dünya vatandaşları yetiştiriyoruz. Tarhan Koleji olarak, öğretmenin tanımını sadece sınıf ve okul duvarları sınırında düşünmekten ziyade toplumsal ve hatta küresel rol model olarak yeniden gözden geçirmenin gerekliliğine inanıyor, öğretmenlerimizin kişisel ve profesyonel gelişimleri için alan bazında çalışmalar yapıyor, öğretmenlerimizin sosyo-ekonomik koşullarının iyileştirilmesine destek vererek bu konuda örnek teşkil etmeye gayret gösteriyoruz.

Türkiye’de oluşan şartları dikkate alarak, özel okul sektörünü önümüzdeki günlerde nelerin beklediği konusunda düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Özel okullar son dönemde zor süreçlerden geçiyor. Aynı şekilde özel okul velileri de bu süreçlerden mutlaka etkileniyor. Bu süreçlerin eğitimin niteliğini ve kalitesini bozmamasına özen gösteren, ekonomik dengeyi koruyan okullar varlığını mutlaka devam ettirecek dinamikleri oluşturacaktır. Özel okulların varlığını sürdürmesi ve devamlılığı salt eğitim ile bağlantılı değildir. Ekonomik anlamda değişen dengeleri ve bununla birlikte alt değişkenleri düşündüğümüzde eğitim yatırımları, öğretmen maaşlarının değişen ekonomik dengeler doğrultusunda iyileştirilmesinin gerekliliği, eğitim kadrosu dışındaki personel istihdamı ve nitelikli hizmet için nitelikli insan kaynağı ihtiyacı, yemek, kırtasiye, ulaşım ve birçok genel gider düşünüldüğünde eğitim ve bahsi geçen diğer değişkenler girift bir tablo çizmektedir. Bundan sonrası için, ekonomik sıkıntı veya süreçlerin dışında eğitim kalitesini konuştuğumuz, özel okul sektöründe hem özel okul sahipleri ve çalışanları hem de veli adına yapılacak iyileştirmelerin tartışıldığı, özel okulların hareket kabiliyetlerini ve etki alanlarını daha fazla güçlendirmek için yapılabileceklerin paylaşıldığı platformlarda buluşmayı temenni ederiz.

Bilimsel çalışmalar, teknoloji, akademik başarı, sınavlar, yaşamsal beceriler ve sosyal sorumluluk ile ilgili nasıl bir yol izliyorsunuz?
Tarhan Koleji olarak 64 yıldır gücümüzü ve ilhamımızı akademi, bilim, sanat, kültür ve spordan alıyor, yerelden küresele uzanan bir yolculukta ulusal ve uluslararası birçok proje ile öğrencilerimize yeni ufuklar açarak, onların hem yaşamsal, hem akademik hem de uzun vadede kariyer becerilerine yön veriyoruz. Bu anlamda akademik ve yaşamsal becerilerin eş zamanlı gelişimini önemsiyor, ulusal ve uluslararası sınav çalışmalarından, yabancı dil etkinliklerine, yabancı dil yeterlilik sınavlarına, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerden toplum hizmeti projelerine kadar öğrencilerimizin var olan sistemde, sistemin üstünde ve ötesinde öğrendiklerini yansıttığı, etki alanı oluşturduğu ve kendilerini gerçekleştirdikleri bir eğitim öğretim sistemi sunuyoruz.
Ulusal sınav olarak tabir edilen LGS ve YKS sınavlarına hazırlığın temellerini kademe başlangıçlarında atmaya başlıyor, bu alanda yüksek akademik başarı hedefiyle öğrencilerimizi sadece sınav senesi yoğun bir çalışmaya tabi tutmak yerine daha üst bir zihniyet ve farkındalık geliştirerek onları kademe başlangıçlarından itibaren hem bilişsel&akademik hem de sosyal&duygusal yönden sınav süreçlerine hazırlıyor ve bu süreci en sağlıklı ve stressiz bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli akademik ve psikolojik desteği sağlıyoruz.Bu anlamda teknolojiyi etkili bir şekilde kullanıyor, dijital dönüşümün gerekliliklerini yerine getirmek ve öğrencilerimizin idealize edilen yeterliliklerini artırmak için öğrencilerimizi en güncel içerikler ile buluşturuyoruz.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ
Hayata geçirdiğiniz ulusal ve uluslararası projeler ile öğrencilerinize hangi alanlarda katkılar sağlıyorsunuz?
Öğrencilerimize 21.yüzyıl becerilerini kazandırmanın yanında kültürel ve global farkındalık, yerel kültürümüzün benimsenmesi ve evrensel değerlerin sadece kavramsal değil düşünsel değer karşılığı da bulabilmesi için birçok proje yürütüyor ve nitelikli iş birlikleri yapıyoruz.
Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse öğrencilerimizde toplum bilincini artırmak ve bu noktada toplumun iyi oluşu adına yapabilecekleri konusunda onları daha iyi yönlendirebilmek adına Sabancı Üniversitesi işbirliği ile CIP (Toplum Hizmeti) çalışmalarımıza başlıyoruz. CIP programının önerdiği 70 saati dolduran öğrencilerimiz sertifikalandırılacak ve bu sertifikalar yurt içi ve yurt dışı üniversite kabullerinde ve akademik yaşantılarında öğrencilerimize önemli katkılar sağlayacaktır.
Diğer bir sürecimiz American College Board tarafından akredite edilen AP (Advanced Placement Test) programıdır. AP programı dünyadaki çeşitli üniversitelere kabul sürecini hızlandırarak, öğrencilerimize üniversite hazırlık sürecinde avantajlar sunan, eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen güçlü, kapsamlı ve verimli çalışmayı gerektiren bir sistemdir. Dünyadaki çeşitli üniversitelere kabul sürecini hızlandırarak, öğrencilerimize üniversite hazırlık sürecinde avantajlar sunan AP program için Tarhan Koleji liseleri resmi olarak akreditasyon sürecindedir.
Öğrencilerimizin dil becerilerinin eş zamanlı gelişimini, kültürel, küresel ve diplomatik platformlara taşıyarak İngilizce dilini global sorunlara çözüm bulmak için kullandıkları MUN konferansları düzenliyoruz. Bu sene tüm kampüslerimizdeki ortaokul ve lise öğrencilerimizin katılacağı Tarhan MUN’23 Konferansımız 6-8 Mart tarihleri arasında gerçekleşecektir.
Yurt içi gezilerimizi yaşamsal kazanımlara göre sınıflandırıyor, gezilerimizin proje tabanlı olmasına özen gösteriyor ve her bir alana uygun geziler planlayarak öğrencilerimizin sosyalleşerek yeni yerler keşfetmesine ve yeni maceralar deneyimlemesine fırsat veriyoruz. Yurt dışı gezilerimizde yabancı dil gelişimi ve kültürel farkındalığı merkez alırken İngiltere gezileri planlıyor ve öğrencilerimizin İngilizce dilini kültürel bağlamda deneyimlemelerine olanak tanıyoruz. Bu yıl Mart ayında planlanan Avrupa Kültür ve Diplomasi Gezisi için rotamız Hollanda - Amsterdam ve Belçika - Brükseli gösteriyor.

64 YILLIK GELENEĞİ YAYMAK VE GELECEĞE TAŞIMAK İSTİYORUZ
Büyüme modeli olarak yatırım ortaklığını hayata geçiriyorsunuz. Modeliniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Yatırım ortaklarınıza nasıl avantajlar sağlıyorsunuz?
Nitelikli büyüme yolculuğunda motivasyonumuzu belirleyen kavram salt büyüme fikri değil, bir geleneği yaymak, geleneği geleceğe taşımak, 64 yıllık birikimimizi olabilen her yerde paylaşılır, faydalanılır ve deneyimlenir kılmaktır. Tam olarak bu düşüncelerle çıktığımız yolculukta, bu değerleri Tarhan Koleji adı altında eğitim-öğretim vizyonuna katmak isteyen, marka değerini, bu değer altında oluşan Tarhan Koleji ruhunu yaşamanın ve yaşatmanın önemine inanan kurumlar ile işbirliği yapıyor, bu girişimlerin eğitim kalitesine olan somut yansımalarını görmekten gurur duyuyoruz.
Gerçekleştirmiş olduğumuz işbirliklerinde tüm okullarımızı Tarhan Koleji adı altında tek ve bütün olarak görüyor, Tarhan köklerinden gelen özgün ve organik dokuyu koruyarak 64 yıllık tecrübelerimizi, eğitim vizyonumuzu, içeriklerimizi, planlamalarımızı, ulusal ve uluslararası tüm birikimimizi bu okullara taşıyor ve sürdürülebilirlik ilkesinin tüm şartlarını koruyarak her anlamda devamlılık gösteren bir destek sağlıyoruz.
Tarhan Koleji ailesine dahil olan okullarımızda devam eden tüm süreçlerde geleceğin teminatı sevgili çocuklarımıza, eğitim öğretim kadrolarımıza ve değerli velilerimize ulaşıyor, onlara gereken tüm desteği sağlıyor ve kendileri ile düzenli buluşmalar gerçekleştirerek geri bildirim alıyoruz. Bu tespitlerimizden ve geri bildirimlerden yola çıkarak zaman içerisindeki değişimi, değişimin kalitesini değerlendiriyor, güçlendirilmesi gereken alanları somut değerlendirme kriterleri ile tespit ediyor, tamamlanma çizelgeleri oluşturuyor, merkezden yapılan yönlendirmeler ve çalışmalarla okullarımızın güçlenmesine ve tam entegrasyona destek sağlıyoruz.
Son olarak belirtmeliyim ki; şu an Tarhan Koleji olarak tüm kampüslerimizin ders giriş çıkışlarında, tören ve kutlamalarında Tarhan Koleji marşını neşeyle söyleyen ve 64 yıldır nesilden nesile nice güzel anılar ışığında söylenen bu marşla ortak bir duyguda buluşan öğrencilerimizin mutluluğunu görmekten, “Tarhanlı Olmak Ayrıcalıktır” cümlesini yaşamak ve yaşatmaktan her zaman gurur duyuyoruz.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.