banner

İELEV, çevre dostu okul için inovatif projeler üretiyor
Uluslararası Eko Okullar üyesi olan İELEV Okulları, ekolojik okuryazarlık ve sürdürülebilir çevre bilinci yaratmak için öğrenci, veli ve okul arasında tutarlı bir işbirliği oluşturarak bir çok projeyi hayata geçiriyor. İELEV Okulları yönetici ve öğretmenleri çevre ve iklim konusunda gerçekleştirdikleri proje ve çalışmaları artı eğitim’e anlattı.

/ielev_subat_2023EKOLOJİ İÇİN VELİ, ÖĞRENCİ VE KURUM İŞBİRLİĞİ
Kurum olarak çevre ve iklim konularına yönelik hangi yaklaşımları benimsiyorsunuz?
Mine Gür Atalay - İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu Sosyal Bilgiler Zümre BaşkanıÖğrencilerimizde ekolojik okuryazarlık ve sürdürülebilir çevre bilinci yaratmak, akademik süreçler kadar kurumumuzun öncelikleri arasında yer almaktadır. 21. yüzyıla gelindiğinde artan Dünya nüfusu karşısında kaynakların sınırlılığı, gelecek nesillerin bu kaynaklara eşit imkanlarla ulaşamama olasılığı konuya dair biz eğitimcilere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu bağlamda kurumumuzda öğrenci merkezli ve gönüllülük esasına dayalı olarak yürüttüğümüz Uluslararası Eko Okullar, TURMEPA “Mavi Dedektifler”, Sıfır Atık, Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi gibi çevreci proje ve çalışmalar bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için attığımız adımlardan bir kaçıdır. Uzun erimli planlamalar ve aralıklı denetimlerle sürdürülen bu projeler kapsamında; öğrencilerimiz kurdukları komitelerle temalar belirlemekte, duyurular yapmakta, eylem günleri planlamakta hem bireysel hem kurumsal olarak dikkat çekecek, fark yaratacak, çözüme paydaş olacak çeşitli faaliyetler sürdürmektedirler. Geri dönüşüm, suyun önemi, tüketim alışkanlıkları, sağlıklı yaşam, küresel ısınma ve iklim değişikliği, enerjinin verimli kullanılması, su kıtlığı ve olası sonuçları; bugüne dek kurumun tüm paydaşlarının işbirliğiyle çalışılmış temalardan bazılarıdır. Okulumuzu daha çevre dostu bir hale getirmek adına 2016 yılından bu yana matara kullanımı uygulaması sürdürülmektedir. Çevre duyarlılığı oluştururken, bilginin çözüm üretmek adına somut bir değişime evrilmesini sağlamak temel prensiplerimiz arasındadır. Bu anlamda çevresel hassasiyetlerimiz öğrencilerimiz kadar velilerimiz tarafından da sahiplenilmektedir. Çevreyi koruma, az tüketme, yeniden kullanma, kaynak israfından kaçınmaya dair velilerimizin kurumsal duruşumuzu destekleyici katkılarını çok kıymetli buluyoruz. Ekolojik duyarlılık konusunda veli, öğrenci ve kurumun tutarlı bir işbirliği içerisinde olmasının somut adımlar yaratabilmekteki gücünü deneyimlemek bu faaliyetlerimizi sürdürme kararlılığımızı ve geleceğe dair bugünü değiştirebilme gücümüze olan inancımızı artırmaktadır.
Göksu Akdaş - İELEV Özel Ortaokulu-Cağaloğlu Sosyal Bilgiler Öğretmeni: Ülkemizde geçmişte çevre ve iklim konularında verilen eğitim, geleneksel olarak, toplum tarafından yaygın bir şekilde onaylanan mevcut bilginin aktarımı şeklinde gerçekleşmiştir. Günümüzde uyguladığımız eğitim yaklaşımında, öğrencilerimizin kendi rollerini küresel vatandaşlar olarak kabul ederek, aktif ve sorumlu bireyler olmalarını ve potansiyellerinin tamamını yeşil bir dünya için kullanmalarını hedeflemekteyiz.
Öğrencilerimizden istediğimiz, yalnızca gözlemlenen gerçeklerin bilinmesi değildir. Gerçeklerin yorumlanmasını, çevre ile ilgili sorunların nedenlerine, niteliklerine ve çözümlerine yönelik araştırmalar yapılmalarını desteklemekteyiz. Akademik ve uygulamalı derslerde ve projelerde, pratik fikirlerin oluşturulması, sorumluluk alma ve yeşil bir dünya üzerine aktif birey olarak katılımın arttırılmasına yönelik ders tasarımları hazırlamaktayız. Bu tasarımları oluştururken dijital içeriklerin yanı sıra öğrencilerin yaparak-yaşayarak deneyimleyeceği etkinlikleri önemsemekteyiz. 

Bu alanda iş birliği yaptığınız kurumlar var mı? Varsa nasıl iş birlikleri gerçekleştiriyorsunuz? 
Mine Gür Atalay - İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı: “Sıfır Atık” projesi kapsamında, kurumumuzun her sınıfında geri dönüşüm kutuları mevcuttur. Bunun dışında katlarda atık pil, mavi kapak, cam ve kâğıt atık geri dönüşüm kutuları yer almaktadır. Biriktirilen atıklar Çekmeköy Belediyesi ile iş birliği yapılarak düzenli aralıklarla belediye görevlilerine teslim edilmektedir. Okulumuz 2009’dan bu yana Uluslararası Eko Okullar Projesi’ne dahil olup “Yeşil Bayrak” sahibidir. TURMEPA’nın, lise öğrencileriyle yürüttüğü “Mavi Dedektifler” projesi ilk kez bir ortaokul öğrenci grubuyla kurumumuzda yürütülmektedir. Mavi kapakların tekerlekli sandalyeye dönüşümü için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile işbirliği içerisindeyiz. Her yıl Anneler Günü kapsamında Okul Aile Birliği desteğiyle gerçekleştirdiğimiz çiçek kermesi aracılığıyla Ege Orman Vakfı bünyesinde var ettiğimiz bir “İELEV Ormanı”mız mevcuttur. WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfı, ÇEKÜL iş birliği içerisinde olduğumuz diğer kurumlardan sadece bir kaçıdır. Ayrıca çalışılan temalar kapsamında Okul Aile Birliği içerisinde yer alan “Sürdürülebilirlik Komisyonu” ile de iş birliği sağlanmaktadır. Söz konusu komisyonun destekleyici çalışmalarının katkısı ve geri dönüştürmekle sorumluluğumuzun sona ermediği, asıl meselenin az tüketmek, ihtiyaç/istek dengesini sağlamak, 2. el kullanımını yaygınlaştırmak olduğu gerçeğinden hareketle, öğrencilerimizin tüketim alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmelerini sağlamamız mümkün olmaktadır. Ayrıca “İELEV Kitap Kumbarası” gibi çeşitli sosyal sorumluluk projelerimizle kullanılabilir durumdaki kitap, kırtasiye, oyuncak gibi materyalleri, ülkemizin farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklarla paylaşıyoruz. Bazılarından söz ettiğim bu çalışmalar aracılığıyla ekolojik ayak izimizi azaltmayı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasını güvence altına almayı, sürdürülebilir bir dünya var etmek için sorumluluk göstermeyi kurumsal önceliğimiz kabul ediyoruz.
Göksu Akdaş - İELEV Özel Ortaokulu-Cağaloğlu Sosyal Bilgiler Öğretmeni: Okulumuzda öğrencilerimize çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için Eko Okullar programı uygulamaktadır. Bununla birlikte okulumuz Deniz Temiz Derneği (TÜRMEPA) ile denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemek, kirlilikle mücadeleyi özendirmek, geliştirmek ve halk katılımını sağlamak ve de gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ortam bırakmak amacıyla ortak çalışmalarını sürdürmektedir. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından organize edilen SEMEP (Güneydoğu Akdeniz Çevre Projesi) kapsamında Küresel İklim Değişikliği Tedbirleri; Enerji Tasarrufu, Suyun Toprağın Korunumu ve Endüstriyel Geri Dönüşüm konularında Afiş, Kamu Spotu, Dünya İçin Söyle! Gibi etkinliklerle öğrencilerimize farkındalık kazandırma ve davranış geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. 

ÇEVRE SORUNLARI KÜRESELDİR
Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre Dostu Okul Projesi başlattı. MEB, bakanlıklar ve okullar arasında nasıl bir koordinasyon kurulmalı?
Eylem Arslan - İELEV Özel Ortaokulu Fen Bilimleri Zümre Başkanı: Çevre sorunları küreseldir ve küresel olarak çözüm üretilmelidir. Bireysel ve grup olarak yapılan mücadelelerin yeterli olmadığı aşikar. Mücadele başlangıcı olan aile ve okul gerektiği gibi yetişmekte olan bireyi yönlendiriyor mu ya da doğru şekilde kılavuz olabiliyor mu? Tüm bu soru ya da sorunlara çözüm bulabileceğimiz, bizi bu çözüme götürecek hamleler neler olabilir?Okullarımızda öğrencilerimize doğa sevgisini aşılarken sorumluluk, sevgi ve saygı gibi kavramları içselleştirmelerine destek oluyoruz. Bununla birlikte sürdürülebilirlik çok kıymetli. Bu bağlamda, önce ebeveynlerin bilinçli olması ve çocuklarına iyi örnek teşkil etmesi için ortak yürütülen çalışmalarda aileler fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak dahil olmalılar ki çocuklara bu gerçek bilinç ve duygu geçebilsin. Ülkemizdeki tüm okullarda, okul aile birliğinin de yer aldığı öğrenci ve öğretmenlerden oluşan ekiplerin bir araya gelerek, çözümün bir parçası olmak adına düzenli eylem planları yaparak, uygulamaya teşvik edilmesi önemli. Tüm bu süreçte işbirlikçi yaklaşım ve yakın takip büyük fark yaratacaktır. Bu aşamada gerekli imkanlar belediye ve ilgili bakanlıklar tarafından sağlanmalıdır. Elbette toplumda da yansımasını görebilmek için etkinliklerin daha büyük kitlelere ulaştırılmasının yanı sıra ilgili bakanlıkların denetim merkezini güçlendirmesi sorunların çözümüne büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.
Bireyin hayatla temas kurduğu, sorumluluklarının olduğu mikro alanları çözüm odaklı değerlendirmesi; bunu, içinde bulunduğu toplumun ve gezegenin de yararına işleyecek şekilde sürdürmesi gerekli. Ben de tüm bunların bilincinde bir öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığının “Çevre Dostu 1000 Okul Projesi”ni destekliyor bu projenin diğer okullara da yayılmasını ümit ediyorum. 

İELEV’DE YÜRÜTÜLEN PROJELER
Çevre ve iklim ile ilgili uygulanan projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Nergiz Gökçe - İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu Fen Bilimleri Zümre Başkanı: Öncelikle okulumuzda yürüttüğümüz projelerimizin ortak amacının, çevrenin korunması konusunda farkındalık yaratmak ve öğrencilerimizde çevre bilincini oluşturmak olduğunu söylemek isterim. Projelerimiz, amaçlanan hedefler doğrultusunda ve eğitim-öğretim sürecini kapsayacak şekilde planlanır.
“Arıların Bal Yolculuğu Projesi”ni 5.sınıf öğrencilerimizle yürütüyoruz. Öğrencilerimiz, bu projede Çevre ve Arı Koruma Derneği’nin “Senin de Bir Kovanın Olsun!” projesini destekleyerek okulumuz adına bir kovan sahibi olurlar ve hem arıların yaşamını hem de doğal arı yetiştiricilerini yakından takip ederler. Amacımız öğrencilerimizin bu projede alacakları eğitimler sayesinde, “biz” olmak, sosyal sorumluluk almak ve ekolojik denge konularında farkındalık kazanmalarını sağlamak. 5.sınıf öğrencilerimiz ile yürüttüğümüz bir diğer projemiz “İELEVMİMİKRİ Projesi”dir. Projede canlıların ekosistemdeki yerinin ve öneminin araştırıldığı öğrenme alanlarına yer verilir. Eğitim, tasarım, üretim, paylaşım ve girişimcilik aşamalarından oluşan bu projede öğrencilerimiz günlük hayatlarındaki bir problemi belirler; biyomimikri ile canlılardan esinlenerek yaptıkları tasarımla, belirledikleri problem için çözümler üretirler ve çözümlerini paylaşırlar. “TOMORROW Projesi” de 7.sınıf öğrencilerimizle yürüttüğümüz bir çevre projesidir. Projeyi fen bilimleri, bilişim teknolojileri, matematik ve görsel sanatlar bölümleri ortaklaşa yürütürler. Proje, bütünsel bir yaklaşımı gerekli kılar. Bu projede eğitim, tasarım, üretim, paylaşım ve girişimcilik aşamalarıyla öğrencilerimiz “Daha İyi Bir Yarın İçin Üretebiliriz!” felsefesiyle; belirlenen bir alanda sorunları çözmek adına inovatif ürün tasarımları yaparlar. 

ÖĞRENCİLER ÇEVRE VE İKLİME DUYARLI
Gözlemlerinize dayanarak, öğrencilerin çevre ve iklim değişikliğine karşı duyarlılıkları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bu çerçevede öğrencilerin duyarlılıklarını artırmak için neler yapılmalı? 
Nergiz Yılmaz - İELEV Özel Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni:Değişen çevre ve iklim koşullarının yarattığı sorunlar karşısında çözüm üretebilecek derslerin başında gelen sosyal bilgiler, öğrencilerin aktif öğrenen kimliklerini sergilemelerine alan açacak çerçevede tasarlanır. Çevre ve iklim konuları, okul içi ve okul dışı öğrenmelerin yoğun olduğu, öğrencilerimizin etkin vatandaş rollerini içselleştirebildikleri konulardandır. Öğrencilerimiz, yaşadıkları çağa yüksek bir entegrasyon göstererek mevcut küresel değişimlerle muhatap olmak zorundalar. Ancak gözlemlerim doğrultusunda çocuklarımızın ilgileri zorunluluğun ötesinde seyretmekte ve iyi bir duyarlılık örneği oluşturmakta. Dersimiz kapsamında en ilgi gören konuların başında gelen çevre ve iklim değişikliği, öğrencilerimizin de öğrenme sürecine yaratıcı katkılarda bulundukları atölye ve projelerle zenginleştiriliyor. Öğrencilerimizin bizzat kendilerinin tasarladıkları ve liderlik ettikleri çevre çalışmaları da geleceğe dair olumlu duygular uyandırıyor.
Öğrencilerimizin mevcut duyarlılıklarını genişletmek adına öğretmenlerin rehberliği ve örnek teşkil etmesi çok kıymetli. Yapılacak en önemli çalışmalardan birisi, öğrencilerimizin çevreleri ile temasını olabildiğince artırmak. Eğitimde empati ve maruz kalmanın öğrenme ve öğrendiklerini hayata geçirme noktasında etkinliği malumdur. Öğrencilerimizin yaşadıkları deneyimler arttıkça duyarlılıkları da artacaktır. Yeni eğitim yaklaşımlarının bu doğrultuda geliştirdikleri deneyimsel projeler, duyarlılığın artmasında belirleyici olmaktadır. 

ÇEVRE OKURYAZARLIĞI DERSİ MÜFREDATTA YER ALMALI
Size göre çevreci ve yeşil bir okul iklimi için hangi kıstaslar göz önünde bulundurulmalı?
Yasemin Şahin - İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu, 3. Sınıflar Zümre Başkanı / Eko Okullar İlkokul Koordinatör Öğretmeni: Hızlı nüfus artışı ve dijital gelişmeler ile doğal kaynakların aşırı tüketimi, insanlığın birincil sorunlarından olan çevre kirliliğini de beraberinde getirmiştir. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik çağ, aynı zamanda sağlığımızı tehdit etmekte ve çevreyi de kirleterek, ekolojik döngünün bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenledir ki çevreci ve yeşil bir okul iklimi yaratmak ilkesiyle okulumuzda 2009 yılında bu yana Eko Okullar programı yürütülmektedir. Dolayısıyla çevreci ve yeşil bir okul iklimi oluşturmak için öncelik ülke genelindeki eğitim kurumlarında çevre kirliliği yaratan “çöp" sorununu ortadan kaldırmak olmalıdır. “Bana çöp toplamayı değil, çöp atmamayı öğret", "Değerli olan temizlemek değil, kirletmemektir", “Daha az tüket”, “Değerlendir, dönüştür ve doğaya geri kazandır” ilkeleriyle hareket edilmelidir.
Doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması, karbon ayak izi, sürdürülebilir temiz bir çevre gereksinimleri ve atık yönetimiyle ilgili konularda farkındalık kazandırılması için “Çevre Okuryazarlığı” dersi anaokullarımızdan başlayarak müfredatta ciddi bir şekilde yer almalıdır.

 

 

 

 

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.