Logo

“Üniversite Kültür’dür”

Kategori: Üniversiteler
Cuma, 14 Temmuz 2017 15:29 tarihinde oluşturulduBu yıl 20. yaşını kutlayan İstanbul Kültür Üniversitesi 57 yıllık bir geçmişse sahip olan Kültür Eğitim Kurumlarını’nın birikimini üniversite öğrencilerine taşıyor. “Öğrenciler edindikleri bilgileri, üniversitemizin gelişmiş teknik ve fiziki alt yapısı ile sektörel iş birlikleri sayesinde bu gelişimlerini amfide, laboratuvarda ve sektörden partnerlerimizin iş yerinde uygulayarak pekiştiriyorlar” diyen İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer ile İstanbul Kültür Üniversitesi’nin sunduğu olanakları ve planlarını konuştuk.

ikuAdaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeliler?
Tercih döneminin adaylar ve aileleri için oldukça stresli geçtiğini biliyoruz. Öğrencilerin, yapacakları tercihle tüm geleceklerini şekillendireceklerini düşünmeleri ve bunun sonucunda kendilerini baskı altında hissetmeleri de son derece doğal. Adayların, üniversite ve bölüm tercihlerini yaparken çeşitli ölçütleri göz önünde bulundurmaları kararlarını daha kolay almalarına yardımcı olacaktır.
Üniversite adayları öncelikle ileride hangi mesleklerde çalışmak istediklerini birkaç başlık altında toplayarak belirledikten sonra, bu alanda eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinin internet sayfalarını incelemelerini, mümkünse şahsen giderek bölümü ziyaret etmelerini, değerlendirmelerini buna göre tercih yapmalarını tavsiye ediyorum.
Öğrenim görmek istedikleri bölümün ders programları, alt yapı olanakları, ulusal ve uluslararası akreditasyon belgelerine sahip olup olmadığı, en önemlisi akademik kadrosunun eğitim-öğretim deneyimi, bilimsel düzeyi, bölümün iş dünyası ile bağlantıları, ERASMUS+ ve benzeri uluslararası öğrenci hareketliliği ve staj olanakları tercihlerde dikkate alınması yararlı olacak hususlardır. Bunların yanı sıra, Üniversitenin sosyal yaşamı, öğrenci kulüplerinin etkinliği, öğrenci yaşamına ve kariyerine ilişkin faaliyetlerle, öğrencinin yararlanabileceği başarı bursları, ihtiyaç bursları da oldukça önemlidir.

ikuİstanbul Kültür Üniversitesi’nin öğrencilere sunduğu olanaklar neler?
İstanbul Kültür Üniversitesi, yurdumuzun en eski özel öğretim kurumlarından biri olan ve 57 yıllık deneyimi ile parlak bir geçmişe sahip Kültür Koleji Vakfı (KEV) tarafından 1997 yılında kurulmuştur. Üniversitemiz köklü bir eğitim-öğretim kurumu olarak, kuşaktan kuşağa geçen bir eğitim hizmetinin sembolü olmanın yanı sıra ulusal, evrensel ve çağdaş değerler doğrultusunda uluslararası ölçütlerde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren bir kurumdur. Yükseköğretimde 20 yılını geride bırakan Üniversitemizin Rektörlük görevini Prof. Dr. Erhan Güzel yürütmektedir.
Üniversitemizin önemli özelliklerinin başında üstün nitelikli bir akademik ve idari kadroya sahip olması gelmektedir. Üniversitemizin dinamik ve deneyimli akademik kadrosunda 700 öğretim üyesi ve öğretim üye yardımcısı görev yapmaktadır. Akademik kadromuz, alana özgü bilgi ve becerileri öğrencilerimize kazandırmakta, mesleki ve bilimsel deneyimlerini, çalışmalarını öğrencilerimize aktarmaktadır.
Günümüz üniversiteleri, öğrencilerini akademik anlamda eğitirken diğer yandan da sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerini desteklemelidir. Öğrencilere üniversite hayatlarının ilk gününden itibaren yaşam boyu her alanda yardımcı ve destek olacak Öğrenci Yaşam, Kariyer, Mezun ve Danışma Birimimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimize verdiğimiz değer ve önemin bir göstergesi olarak kurulan bu birim, üniversitemizde öğrenimine devam etmekte olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki tüm öğrencilerimize ve genç mezunlarımıza yaşamları boyunca hizmet verecek teknik ve örgütsel yapıya sahiptir. Bu birimin çatısı altında 50’den fazla öğrenci kulübü faaliyetlerini sürdürmekte, iş dünyası ile ilişkiler sağlanmakta, mezunlarla yakın iletişimde bulunulmaktadır. Öğrencilerimiz, Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan doktor ve psikologlardan ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. Ayrıca, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nde öğrencilerimize hizmet verilmektedir.
Üniversitemizin öğrencilerine sunduğu diğer bir olanak uluslararası deneyim elde edebilmeleridir. Uluslararası İlişkiler Birimimiz yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla çok yönlü işbirlikleri yapıp, bilimsel ve kültürel zenginlikleri paylaşarak; akademik, sosyal ve kültürel gelişmelere katkı sağlamaktadır isverigeapotek.com. Üniversitemiz uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Halen 1000’i aşkın yabancı öğrencimiz bulunmakta, böylece üniversitede yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrencilerin mesleki, bilimsel ve kültürel etkileşimi sağlanmaktadır. Öte yandan, Erasmus+ Programı kapsamında, öğrencilerimiz yurt dışında öğrenim görerek veya staj yaparak Avrupa’daki Üniversitelerde bir ya da iki dönem öğrenim görme, iş yerlerinde staj yapma olanağına sahip oluyorlar.
İKÜ’de ayrıca 2016-2017 öğretim yılı içinde Teknoloji Proje Destek Birimi (TPDB) faaliyetlerine başlamıştır. Öğrencilerimiz bu birimde bireysel olarak ya da grup halinde proje çalışmaları yapabilmekte, buluşlarını faydalı ürüne ve hatta patente dönüştürme imkânına sahip olabilmektedir. Her yıl, üniversite içinden ve dışından gelen öğrencilerin katılabileceği ödüllü buluş yarışmaları düzenlenmektedir.
Lisans ve ön lisans programlarında öğrenim gören başarılı öğrencilerimiz için önemli bir fırsat da çift anadal eğitimi alarak çift diploma sahibi olabilmeleridir https://indipill.com/. Örneğin, farklı puan türleri ile öğrenci kabul eden Hukuk Fakültemizde veya Mühendislik Fakültemizde anadal öğrenimi gören öğrencilerimiz karşı fakültede ikinci diploma için öğrenimlerini sürdürebilmektedir. Belirli şartlarla başvurulabilen çift anadal ve yandal programları, üniversitemizin disiplinlerarası eğitim anlayışının bir yansımasıdır. Gerekli şartları sağlayan tüm öğrencilerin bu programlardan yararlanmasını öneririm.

ikuSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR
Üniversite hangi bölümleriyle öne çıkıyor?
Üniversitemiz, sahip olduğu eğitim anlayışıyla eğitim verdiği tüm bölüm ve programlarında öğrencilerinin kaliteli bir öğrenim almasını hedeflemektedir. Üniversitemizin en büyük gurur kaynağı kendi alanlarında başarılı, sosyal sorumluluk bilincine sahip, aydın, güler yüzlü bir öğrenci potansiyeline sahip olması; mezunlarının iş dünyasında çalışkanlıkları ve kişilik özellikleri ile öne çıkmasıdır.
İstanbul Kültür Üniversitesi akademik ve bilimsel faaliyetlerini Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak üzere 8 fakülte ile İşletmecilik Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olmak üzere 3 MYO’da toplam 54 bölüm ve programda 13000 öğrenciye eğitim-öğretim vermektedir. Ayrıca Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri bünyesindeki 54 yüksek lisans ve 11 doktora programında 2500 öğrenci ile lisansüstü düzeyde eğitim yapılmaktadır. Bu yıl kurulan Sağlık Bilimleri Fakültemizde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne 2017 LYS ile lisans düzeyinde öğrenci kabulüne başlanıyor. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde iki yıllık İnşaat Teknolojileri programımız da bu yıl öğretime başlıyor.
26 AVRUPA ÜLKESİNDEN 124 ÜNİVERSİTEYLE İŞBİRLİĞİ
İKÜ’nün öğrencilerine sunduğu yurt dışı olanakları nelerdir?
Üniversitemiz, Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında öğrencilerimize eğitim ve staj imkanları sunmaktadır. Erasmus Programı ile öğrencilerimiz bir veya iki yarıyıl boyunca yurt dışında öğrenim görebilmektedir. 2004 yılında Erasmus Üniversite Beyannamesini almaya hak kazanan İstanbul Kültür Üniversitesi, 2016-17 eğitim-öğretim yılında Erasmus+ kapsamında, Avrupa'nın 26 ülkesinde 124 Partner Üniversite ile 280 üzerinde anlaşmaya sahiptir. Erasmus kurumlar arası anlaşma çerçevesinde toplamda 663 öğrencimiz Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında yurt dışında öğrenim görmüş, Avrupa Üniversitelerinden gelen 731 misafir öğrenciye ev sahipliği yapmıştır.

ikuSiz adaylara kişisel olarak ne tavsiye edersiniz?
Adayların tercihlerini yaparken, kendi süreçlerini iyi değerlendirmelerini, seçecekleri mesleğe gerçekten heves duyup duymadıklarını tartmalarını öneriyorum. Aileler, dostlar, akrabalar ve arkadaşlar düşünce ve isteklerini Üniversite adayları ile paylaşırlar, hatta bazı önerilerinde ısrarcı da olabilirler. Öte yandan, üniversite adayları tercihlerini yaparken genellikle sınavda aldıkları puana göre “meslek seçimi ve Üniversite seçimi yapmak” isterler, “puanım yanmasın” kaygısı ile tercih listesi oluştururlar. Bu yöntem de doğru bir yöntem değildir. İnsan yaşantısında böylesi önemli bir eşikte, esas olarak kişinin sağduyusuna başvurması ve Üniversitelerde tercih süreçlerinde görev alan deneyimli kadrolara danışması uygun olacaktır. Tüm adaylara başarılar diliyor, 20 yıldır tüm tercih dönemlerinde olduğu gibi, Üniversitemizde kendilerine rehberlik yapmak üzere “Doğru Tercih” maslarının kendilerini beklediğini anımsatmak istiyorum.
İKÜ’DE BURS VE BARINMA OLANAKLARI NELERDİR?
Bu yılki kontenjanlarımızın %88’i burslu programlara ayrılmıştır. İKÜ’nün lisans bölümlerinin Tam Burslu, %75 Burslu, %50 Burslu ve %25 Burslu kontenjanlarında 7 yıl, ön lisans programlarının Tam Burslu, %75 Burslu, %50 Burslu ve %25 Burslu kontenjanlarında ise 4 yıl boyunca kesintisiz eğitim olanağı sunulmaktadır. ÖSYS sonuçlarına göre TS puan türünde ilk 1000’e, diğer puan türlerinden (DİL puanları hariç) ilk 3000’e giren adaylardan İKÜ’de bir lisans programına yerleştirilen öğrenciler normal öğrenim süresi içinde yıllık eğitim-öğretim ücretini ödemezler ve buna ek olarak öğrencilere normal eğitim süresince aylık 900 TL (her yıl, 9 ay süresince) nakit öğrenci gereksinim bursu ile yıllık 2000 TL nakit bilgisayar-kitap-cd bursu verilmekte, İKÜ yurtlarında ücretsiz konaklama imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrenci odaklı bir Üniversite olarak İhtiyaç Bursları, Sporcu Bursu, Mütevelli Heyet ve Kültür Eğitim Vakfı (KEV) burslarımız da bulunuyor. Burs olanaklarımıza ilişkin ayrıntılara https://aday.iku.edu.tr adresinden ulaşabilir.
Şehir dışından veya yurtdışından gelen öğrencilerimizi konforlu barınma koşullarını sağladığımız yurtlarımızda misafir ediyoruz. İKÜ Kız Öğrenci Yurdu 211 kişilik, Erkek Öğrenci Yurdu 148 kişilik yatak kapasitesine sahiptir. Yurtlarımız yeni ve tam donanımlıdır. Bütün yurtlarda 7 gün 24 saat güvenlik bulunmaktadır.
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Yurtları öğrencilerin temiz, rahat, güvenli ve samimi bir ortamda çalışma ve barınmalarını sağlayarak öğrenimlerinde başarılı olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır levitra generico india. Yurtlarda düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler de bu başarıya katkıda bulunmaktadır.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.