banner

İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerine geleceğin kapılarını açıyor
İstanbul Arel Üniversitesi, kaliteli, profesyonel ve üstün bir eğitim vermeyi misyon edinerek Türkiye’de ve dünyada söz sahibi öğretim üyelerinden oluşan bir kadro ile eğitim ve öğretimini sürdürüyor. Türkiye’de en çok burslu öğrenci okutan üniversiteler arasında ön sıralarda bulunan İstanbul Arel Üniversitesi’ni sunduğu fırsatları, üniversitenin vizyonunu ve gelecek hedeflerini Rektör Prof. Dr. İhsan Derman ile konuştuk.

ihsan_dermanİstanbul Arel Üniversitesi’nin diğer vakıf üniversitelerine göre öne çıkan özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi’ni neden seçmeliler?
İstanbul Arel Üniversitesi Türkiye’nin başlıca eğitim, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hem ülke içinde hem de uluslararası düzeyde araştırma fırsatları da sunuyor. Ürettiği bilgiyi ve geliştirdiği teknolojileri, yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürebilen, kullanım ve transferinde ülke yararını gözeten üniversite olma hedefi doğrultusunda, araştırma faaliyetlerine önem veriyor.

İstanbul Arel Üniversitesi’nde akademik programların sayısı nedir? Yeni fakülteler, bölümler açmayı düşünüyor musunuz?
İstanbul Arel Üniversitesi Akademik birimleri 6 Fakülte, 3 Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü’den oluşmaktadır. Üniversitemiz, Tıp Fakültesini aktif hale getirmek üzere alt yapı hazırlığı içinde bulunuyor.

2500 ÇÖZÜM ORTAĞI
Öğrencilerinize staj ve mezuniyet sonrası iş bulmada destek oluyor musunuz? Bu kapsamda firmalarla nasıl bir işbirliği yürütüyorsunuz?
Çift anadal ve yandal imkânı ile başarılı olan öğrencilerine tercihlerine göre ikinci bir eğitim-öğretim dalında lisans diploması ve yan dal sertifikası almalarını sağlayan Arel Üniversitesi tüm öğrencilerini mezun etmekle kalmayıp Kariyer Merkezi (ArelKam) ile üniversite sonrası yüksek oranda işe yerleştirme olanakları sunuyor. 2500’ün üzerinde çözüm ortağı ile danışmanlık hizmetlerini yürüten ArelKam öğrencilerine doğru kariyer planlaması yapabilmeleri için eğitim-öğretim süresinde staj ve iş imkânları yaratıyor.
arel_uniTeknolojideki gelişmeler öğrenme ortamlarını, yöntemlerini değiştiriyor. Buna bağlı olarak mezun profilinde de yeni bir dönemden bahsediliyor. Üniversite olarak bu yeni döneme nasıl uyum sağlıyorsunuz? Bu alanda gerçekleştirdiklerinizden bahsedebilir misiniz?
İstanbul Arel Üniversitesi, değişen ve gelişen öğrenme ortamlarına yeni merkezleriyle uyum sağlıyor. Teknoloji Transfer Ofisi, Kuluçka Merkezi, Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi AR-GE Merkezleri ve açılmasını planladığı yeni merkezlerle öğrencilere farklı öğrenme yöntemleri sunmaktadır.

43 KULÜP FAALİYET GÖSTERİYOR
İstanbul Arel Üniversitesi’nin kampüslerindeki sosyal, kültürel ve sportif imkanlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Ayrıca öğrencilerinize sunduğunuz yurt ve burs olanaklarından bahsedebilir misiniz?
Sosyal hayatın öğrenciler için daha başarılı ve daha mutlu olmalarında etkili olduğu bilincinde olan İstanbul Arel Üniversitesi, öğrenim yılı içinde öğrencilerinin sosyal ve kültürel aktivitelerini özgürce gerçekleştirmelerine imkân sağlıyor. Bu kapsamda Öğrenci Kulüpleri sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif nitelikte birçok etkinlik düzenliyorlar.
Arel Üniversitesi’nde öğrenciler sosyal bir amaca hizmet etmek ve birbirinin tekrarı olmamak şartıyla istedikleri kulübü kurabilmekte veya üye olmakta özgürler. Üniversitede var olan 43 öğrenci kulübüne “Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik” ofisi sağlıklı kulüp yönetimi konusunda destek sağlıyor. Öğrenciler, kulüplerin düzenledikleri organizasyonlar ile (festival, gezi, tiyatro, konferans, sempozyum, panel vb.) sosyal, kültürel ve sportif yaşamdan kopmadan ‘Arel’li olmanın ayrıcalığını yaşıyorlar.

96 ÜNİVERSİTE İLE 170 ANLAŞMA
Uluslararası anlaşmalara ve değişim programlarına yönelik çalışmalarınızı aktarabilir misiniz? Öğrencileriniz bu imkanlardan nasıl yararlanıyorlar? Uluslararası alanda üniversitenizin hedeflerine yönelik neler söyleyebilirsiniz?
İstanbul Arel Üniversitesi, küreselleşen dünyada yaşanan değişimin bilinciyle, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine büyük önem veriyor. Bu amaçla Erasmus+ Ofisi ile 2010 yılından bu yana gençlere ve yetişkinlere hizmet vermek için çalışmakta. Arel Üniversitesi Erasmus+ kapsamında yükseköğretimde öğrenci öğrenim, öğrenci staj, öğretim elemanı ve personel hareketliliği projelerinin yanı sıra eğitim seviyesi ve dil kısıtlaması olmadan yararlanılabilecek olan uluslararası gençlik değişimleri, eğitim kursu programları, seminerler, konferanslar, iş gölgeleme ziyaretleri, çalışma ziyaretleri ve gönüllülük fırsatlarını da sunmakta. Ayrıca, Gençlik Çalışmaları Merkezi ile kültürel ve sanatsal faaliyetler aracılığı ile gençlik bilgilendirmesinin ve gençlik çalışmalarının etkinleştirilmesini sağlıyor. Farklı ülkelerden genç grupları bir araya getirerek birbirlerinin kültürlerini tanıma fırsatı sunup ortak gerçekleştirilen etkinler planlıyor. Üniversitesi’nin Erasmus+ kapsamında toplam 22 AB üyesi ülke'de bulunan 102 üniversite ile 43 ayrı bölümü kapsayan toplam 225 anlaşması bulunmakta. Ayrıca sadece Avrupa ülkeleriyle sınırlı kalmayıp Amerika, Kanada, Afrika, Orta Doğu, İran, Japonya, Çin ve Türkiye’nin diğer komşu ülkeleriyle de ikili anlaşmaları da sürdürüyor.

DİPLOMA EKİ ETİKETİ ÖDÜLÜ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ’NİN
Avrupa Komisyonu tarafından yükseköğretim kurumlarına verilen, yükseköğretim kurumlarının kalitesini ve saygınlığını artıran, kurumlara uluslararası güvenilirlik sağlayan bir belge olan Diploma Eki Etiketi ödülünü 2013’te almış bulunuyor. Türkiye’de az sayıda vakıf üniversitesinde bulunan Diploma Eki Etiketi ile öğrencinin diplomasının başka ülkeler tarafından da anlaşılması kolaylaşıyor. Böylece yurt dışında eğitim ya da iş hayatına devam etmek isteyen öğrenciler kolaylıkla işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Diploma Eki, Arel Üniversitesi mezun öğrencilerine direkt ve ücretsiz olarak İngilizce verilmekte.

Üniversitede gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar ve bu konuda üniversitenin vizyonu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bilimsel çalışmalara verilen destekler nelerdir?
Araştırmacılarca yürütülen Ar-Ge ve yenilik odaklı çalışmalar, üniversite bünyesindeki fakültelere bağlı çeşitli laboratuvar ve merkezlerde sürdürülüyor. Yeni donanımlarla giderek zenginleşen bu laboratuvar ve merkezlerdeki araştırma altyapılarının katkısıyla İstanbul Arel Üniversitesi’nin bilgi üretme kapasitesi her geçen gün artmakta. Araştırma çalışmalarını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir arayüz olarak hizmet veren ArelTTO (Teknoloji Transfer Ofisi) ve ArtıArel-Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi, bünyesindeki faaliyetlerle, Arel Üniversitesinde üretilen bilgiyi, teknolojiyi ve iş fikirlerini girişime dönüştürülmeleri ve geliştirmeleri için destek veriyor.

Villa Öğrenci Evlerinde Konaklama Olanakları
İstanbul Arel Üniversitesi’nin 400 yatak kapasiteli öğrenci evleri, lüks villaları ile konforlu ve kaliteli yaşam standardı getiriyor. Farklı oda kapasitelerine sahip evlerde güvenlik ve sağlık birimleri, kapalı ve açık ortak yaşam alanları, yarı olimpik açık yüzme havuzu, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, kafeterya, tüm odalarda buzdolabı, ortak alanlarda televizyon erişimi, kablosuz internet yer alıyor. Kız ve erkek olarak ayrı ayrı konumlandırılmış olan Öğrenci Evlerine ulaşım ise çok kolay.

İNSANA DAİR HER MESLEK DALI POPÜLER OLACAK
Geleceğin yükselen meslekleri hangileri? Öğrencilerin hangi mesleklere yönelmelerini tavsiye edersiniz?
Geleceğin yükselen meslekleri hakkında bir değerlendirme yapabilmek için önce şu tespiti ortaya koymak gerekir: En büyük potansiyel en büyük kaynak her zaman insan olacaktır. Bu yüzden de insana dair unsurlar içeren her meslek dalı daha da popülerleşecek, daha da ilerleyecek her noktada da istihdam sahası yaratacaktır. Bu tespitin penceresinden bakıldığında, öncelikle sağlık sektörü her daim nitelikli personele ihtiyaç duyacak sağlıkla ilgili bölümler de popülerliğini koruyacak. Psikoloji gibi insana ve insanın gelişimine dayalı bölümler de etkinliğini sürdürecek. Çağın gereği olan bilişim sektörü ve bilişimle ilgili bölümler yine geniş olanak yaratacak olan programlardan. Günümüzde değişen iletişim biçimleri ve koşulları ile çalışan sektörler bu alanda kendini iyi yetiştirmiş uzmanlara hep ihtiyaç duyacak. Dolayısıyla bu bölümler de cazibesini koruyacak. Burada belirleyici olan sadece okunan bölümler seçilen meslekler de olmayacaktır. Öğrencilerin okudukları bölüm kendilerini akademik olarak geliştirmeleri kadar kişisel ve sosyal olarak da geliştirmeleri önemli görülüyor. Okunan bölüm ve bu bölümün geleceği imkânları elbette önemli. Ancak öğrencinin burada kendini ne kadar geliştirdiği de önemli. Öğrenciler bu seçimi yaparken üniversitenin geri planda kazandırdıklarını da göz ardı etmemeliler.
Bizim Üniversitemizde olduğu gibi öğrencilerin kendilerini destekleyici ortamlarda bulunmaları, bölümlerinden bağımsız onları iş hayatına hazırlayan artı bir faktör olacaktır. Yani öğrencilerin sadece bölüme, sadece üniversiteye, sadece istihdam sahasına ya da çalışma olanaklarına göre değil bunların sentezine göre bir seçim yapmaları hangi bölümü mesleği seçerlerse seçsinler kendilerine ekstra katkı yapmaları gerektiğini unutmamaları gerekiyor. Bölüm seçimi meslek seçimi geleceği olan iş imkânı olan bölümleri belirlemek, seçmek önemli ancak üniversite seçiminin de çok önemli olduğu unutulmamalı.

KÜNYE
Kuruluş Tarihi: 18 Mayıs 2007
Kurucusu: Kemal GÖZÜKARA Eğitim ve Kültür Vakfı
Rektör: Prof. Dr. İhsan DERMAN
Akademik Birimleri: Meslek Yüksekokulu, Fakülteler: Fen - Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Enstitüler: Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
MYO Programları: Adalet, Anestezi, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Basım ve Yayın Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Fizyoterapi, Grafik Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlk ve Acil Yardım, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnşaat Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme Yönetimi, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Lojistik, Makine, Mimari Restorasyon, Moda Tasarımı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Optisyenlik, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Turist Rehberliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uçak Teknolojisi, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik.

Toplam öğrenci sayısı: 14.955
Uluslararası öğrenci sayısı: 97
Toplam akademisyen sayısı: 489
Toplam idari çalışan sayısı:262
Öğrenci kulübü sayısı: 45 kulüp
Yurt kapasitesi: 400 yatak kapasiteli
Mezun öğrenci sayısı: 24.248
Ücretler: http://www.arel.edu.tr/idari-ve-mali-isler-daire-baskanligi/ucretler/fakulte-ve-yuksekokul

İletişim
Adres: Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No:26 / K 34537 Tepekent - Büyükçekmece İstanbul-Türkiye

Telefon 0850 850 AREL (2735) Fax: +90 212 860 04 81
E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. WEB adresi: www.arel.edu.tr Facebook, twitter, instagram/ areldu

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.