banner

Seçkin ve alanında en iyi öğretim elemanları ile eğitim veriyoruz
Sani Konukoğlu Vakfı’nın kurduğu SANKO Üniversitesi sağlık alanında ihtisaslaşmış tematik bir üniversite olarak eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. “Amacımız, insana hizmet anlayışıyla araştırmacı, üretken, yenilikçi, ulusal ve uluslararası platformda yetkin ve yeterli bireyler yetişmek” diye konuşan SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, üniversitenin gelişimini ve sunduğu olanakları anlattı.

metin bayramÖncelikle pandemi sürecini nasıl yönettiniz? Uzaktan ve hibrit eğitim uygulamalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Pandemi döneminde başarılı bir süreç yönetimi gerçekleştirdik. Üniversitemiz Senatosu her birimin yönetim kurulunu pandemi sürecinde verilecek eğitim konusunda yetkilendirdi. Pandemi koşulları çerçevesinde eğitime ara verilmedi. Akademik birimlerimiz, yönetim kurullarında belirledikleri şekillerde (yüz yüze, uzaktan, hibrit, ödev, vb.) eğitim verdi.

Gelecek döneme ilişkin yüz yüze eğitime nasıl hazırlanıyorsunuz? Üniversitenizde bu yönde hangi değişimleri hayata geçireceksiniz?
YÖK’ün aldığı kararlar çerçevesinde, pandeminin gereklerini dikkate alarak müfredatımız doğrultusunda akademik takvimimizi yüz yüze eğitime göre planlıyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki yıllarda öğrencilerimizin daha da güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile bir çalışma gerçekleştirdik. Bunun sonucunda da TSE tarafından Hijyen ve Sanitasyon ile Güvenli Kampüs Sertifikaları almaya hak kazandık.

sanko_uniÜniversitenizin diğer vakıf üniversitelerine göre öne çıkan özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Öğrenciler neden seçmeliler?
Öncelikle eğitim olanaklarının mükemmelliğini belirtmek istiyorum. Öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayımızın yüksek olması önemli bir etkendir. Bünyesindeki 600 yataklı modern hastanesinde kaliteli ve yeterince uygulamalı eğitim olanağı, başlı başına tercih nedenidir. Ayrıca, şehir üniversitesi olarak merkezi konumu, eğitim dilinin Türkçe olmasına karşın, birinci sınıftan itibaren yoğun İngilizce programının olması ve üçüncü sınıftan itibaren mesleki İngilizce eğitiminin verilmesi bizi farklı kılan avantajlarımızdır.
Sani Konukoğlu Vakfı kuruculuğunda, güçlü çatısı olan ve sağlık alanında ihtisaslaşmış tematik bir üniversiteyiz. Amacımız, insana hizmet anlayışıyla araştırmacı, üretken, yenilikçi, ulusal ve uluslararası platformda yetkin ve yeterli bireyler yetişmek. SANKO Üniversitesi olarak tüm gücümüzü ve akademik birikimimizi bu alanda yoğunlaştırarak ülkemizin sağlık profesyonellerine duyulan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyoruz.
Türkiye’de sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulan, bu konuda yetkili, bağımsız bir dernek olan Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından yapılan yoğun ve titiz inceleme sonucu, Sağlık Bilimleri Fakültemiz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Beslenme ve Diyetetik Bölümlerimiz, akreditasyon belgesi almaya layık görülmüştür.
Seçkin ve alanında en iyi öğretim elemanları ile eğitim veriyoruz. Öğrencilerimize etkin burslar ve indirimler sunuyoruz. SANKO Üniversitesi Hastanesi lokasyon olarak bitişiğimizde yer almaktadır.
Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020 kitapçığına göre; kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısına göre 8., öğrenci başına cari gider miktarına göre 10., araştırma görevlisi sayısına göre 12., YKS başarılarına göre Tıp Fakültesi bulunan Vakıf Üniversiteleri arasında 16. sıradayız.
ÜNİAR (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı) 2020 raporuna göre 192 üniversite arasında; öğrenim deneyiminin tatminkarlığında A+ (9'uncu), akademik destek ve ilgide A+ (14'üncü), kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyette A (16'ncı), kişisel gelişim ve kariyer desteğinde A (22'nci) puanındayız.
Ülkemizin en önemli ve gelişmiş şehirlerinden biri olan Gaziantep’in şehir merkezinde eğitim hizmeti veriyoruz.

sanko_uniAkademik programların sayısı nedir? Yeni fakülteler, bölümler açmayı düşünüyor musunuz?Öğrencilerinize staj ve mezuniyet sonrası iş bulmada destek oluyor musunuz? Bu kapsamda firmalarla nasıl bir iş birliği yürütüyorsunuz?
Akademik Birimlerimiz:
A. Tıp Fakültesi
B. Sağlık Bilimleri Fakültesi:
- Hemşirelik Bölümü
- Beslenme ve Diyetetik Bölümü
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
C. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü:
a) Tezli Yüksek Lisans Programları:
- Hemşirelik,
- Moleküler Tıp,
- Tıbbi Mikrobiyoloji,
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,
- Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler.
b) Doktora Programı:
- Biyoistatistik
D. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu:
- Ameliyathane Hizmetleri,
- Anestezi,
- İlk ve Acil Yardım,
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Yeni bölümlerimizin hizmete girmesiyle ilgili kısa vadeli bir çalışmamız bulunmamaktadır. Öğrencilerimize hastanemizde staj ve ihtiyaca göre mezuniyet sonrası iş sunuyoruz. Ayrıca şehir dışında yaşayan öğrencilerimizin iş bulmaları konusunda da destek sağlıyoruz.

Teknolojideki gelişmeler öğrenme ortamlarını, yöntemlerini değiştiriyor. Buna bağlı olarak mezun profilinde de yeni bir dönemden bahsediliyor. Üniversite olarak bu yeni döneme nasıl uyum sağlıyorsunuz? Pandemi sonrası oluşan geleceğin dünyasına öğrencilerinizi nasıl hazırlıyorlar? Bu konuda plan ve projeleriniz neler?
Teknolojideki gelişmeler eğitim yöntemlerini pozitif etkilemektedir. 3 boyutlu görüntülemeler, yapay zeka ile tanı koyucu programlar, klinik öncesi temel tıp eğitiminde yeterli sayıda monitörle eğitim araçlarından yararlanmak öğretime büyük katkı sağlamaktadır.
Pandeminin nedenleri ve süreci, yol açtığı sorunlara karşı alınacak önlemler konusunu müfredatımıza alarak, öğrencilerimizin bu konuda bilinçlenmesi sağlandı. Önümüzdeki dönemde de öğrencilerimizin pandemiyle mücadele ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışılmalar yapılması kararınıaldık.

14 AVRUPA ÜLKESİYLE 20 ANLAŞMA
Uluslararası anlaşmalara ve değişim programlarına yönelik çalışmalarınızı aktarabilir misiniz? Öğrencileriniz bu imkanlardan nasıl yararlanıyorlar? Uluslararası alanda üniversitenizin hedeflerine yönelik neler söyleyebilirsiniz?
SANKO Üniversitesi Dış İlişkiler ve Erasmus Ofisi, Uluslararası yükseköğretim alanında araştırma ve iş birlikleri tesis etmek ve görünürlüğü artırmak amacıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren Avrupa Birliği Programlarını da yürütmüş ve Erasmus Programı kapsamında birçok değişim hareketliliği sağlamıştır. Uluslararasılaşma ve Erasmustemsiliyetini sağlayacak şekilde Rektörlükçe atanan öğretim üyelerinden oluşan Akademik Komisyon ile faaliyetler yürütülmektedir.
Erasmus Değişim programı kapsamında da hareketlilikten faydalananların sayısını ve kalitesini arttırmak için ikili anlaşmaların olduğu üniversitelere ziyaretler gerçekleştirilmekte; çeşitli toplantı, fuar ve kongrelere katılım sağlanarak anlaşma sayıları artırılmaya çalışılmaktadır. Özellikle ERACON (Erasmus Koordinatörler Toplantısı) ve EAIE (Uluslararası Eğitim Birliği) toplantılarında her yıl katılım sağlanılmaktadır.
Dış İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğünce yürütülen Erasmus+ Yükseköğretimde Bireylerin öğrenme Hareketliliği Programı kapsamında Üniversitemizin başta İtalya, Yunanistan, Litvanya olmak üzere toplam 14 Avrupa ülkesinden 20 ikili anlaşmamız bulunmaktadır. Program kapsamında her geçen gün artan öğrenci sayımıza oranla başvurular artmaktadır. Öğrenciler bu değişim programı sayesinde Avrupa’da staj veya öğrenim hareketliliğine katılabiliyorlar.
Yükseköğretimde uluslararasılaşma da üç tema ön plana çıkmaktadır. Bunlar Yükseköğretime Erişim, Kalite ve Kurumsal Kapasitedir. SANKO Üniversitesi olarak uluslararası öğrenci sayısının yanı sıra uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi alanında iş birliğinin ve değişim programlarına katılımcının artırılması, Yükseköğretim alanında uluslararası görünürlüğünün, uluslararası iş birliği potansiyelinin artırılmasına yönelik hedefleri bulunmaktadır.

Geleceğin yükselen meslekleri hangileri? Tercih yapacak öğrencilere neler tavsiye edersiniz?
Üniversite adayı gençlere şu üç alanı özellikle tavsiye ediyorum: Sağlık Bilimleri (Tıp, Dişçilik, Eczacılık, vb.), Bilgisayar Teknolojileri, Malzeme Mühendisliği.
Sınava giren tüm öğrencilere başarılar diliyorum.

"SANKO Üniversitesi, vizyonunda “Özgür düşünce ve evrensel bilim felsefesiyle eğitime yön vermek” diyerek bilime bakış açısını ortaya koymaktadır.Üniversitemiz kendi öz kaynaklarıyla akademisyen ve öğrencilerini araştırma ve geliştirme açısından fonlarla desteklemektedir. Akademisyen ve öğrencilerini kongre, seminer, toplantı vb. ulusal ve uluslararası platformlarda yer alabilmeleri için teşvik etmekte, gerçekleştirilen iş birlikleri ile de bilimsel çalışmalarına destek vermektedir."

"Üniversitemizde sosyal, kültürel ve spor faaliyetleri öğrenci kulüpleri tarafından yürütülmektedir. Üniversitemizce bu faaliyetlerin gerçekleştirileceği mekanlar öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Yeni kampüsümüzün tamamlanmasıyla öğrencilerimize yurt hizmeti sunmayı da planlamaktayız. Burs olanaklarımızla ilgili detaylı bilgiye www.sanko.edu.tr adresimizden ulaşabilir."

KÜNYE BİLGİLERİ
• Kuruluş Tarihi: 2013
• Kurucusu: Sani Konukoğlu Vakfı
• Rektör: Prof. Dr. Güner Dağlı
• Akademik Birimleri (Fakülte Sayısı, MYO ve Enstitülerin Sayısı vb.): 2 Fakülte, 1 SHMYO, 1 Enstitü
• Toplam öğrenci sayısı: 1,294
• Uluslararası öğrenci sayısı: 60
• Toplam akademisyen sayısı: 132
• 2021 / 2022 akademik yılında alınacak öğrenci sayısı: 408
• Öğrenci kulübü sayısı: 24
• Mezun öğrenci sayısı: 947
• Yurt: Öğrenci yurdumuz bulunmamakla birlikte ilimizde yüksek öğretim öğrencileri barınma sorunu yaşamamaktadır.
• Ücretler (KDV Hariç):Tıp 83.000 TL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 31.500 TL, Beslenme ve Diyetetik 31.000 TL, Hemşirelik 29.500 TL, SHMYO Bölümleri 20.500 TL.
• İletişim:
Web Sayfası : www.sanko.edu.tr
Telefon : (0342) 211 65 00
Adres : Gazimuhtar Paşa Bulvarı No:36 - Şehitkamil / GAZİANTEPYASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.