banner

Eğitimde sınavların gölgesi, okulların bugünü ve geleceği
Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı

alpaslan dartanBugünün değil belki ama geleceğin okulu bugünkünden farklı olmalı. Ama bu nasıl olmalı?

Değişimin hızlı, üretilenlerin çabuk tüketildiği, değerlerin önemini yitirdiği hızlı yaşam çağında eğitimin iyileştirilmesi ve niteliğinin artırılması her şeyden önemli hale gelmelidir. Ancak bütünü parçadan az önemsedikçe, sınavları iyi ve nitelikli eğitimin ön koşulu olarak düşünmekten vazgeçmedikçe bunu başarabilmek nitelikli eğitime ulaşmak ve/veya geleceğin eğitimini tasarlamak da maalesef pek mümkün görünmüyor.
Platon, “Kalbi eğitmeyen, sadece aklı eğiten eğitim eksiktir, yetersizdir,” diyor. Kalplerimizi eğitmeye eskisinden daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kıyasıya rekabetin olduğu dijital dünyanın bu günlerinde zamanı artık geriye sarmanın vakti gelmiştir belki de. Farkında olmadan giderek bireyselleşen ve egosantrik bir dünyanın parçası olmaya aday çocuklarımızın eğitimini değiştirmenin, dönüştürmenin bir yolunu toplumca bulabilmeliyiz. Bu nedenle sadece aklı değil kalbimizi de duygularımızı da eğiten bir okul modeli oluşturabilmeliyiz.
Son on yılda sıkça kullandığımız genel ifadelerden birisi 21. yüzyıl becerileri kavramıdır. Genel olarak, öğrencilerin bilgi ve teknoloji çağında -bugün ve yakın gelecekte- başarılı birer birey olabilmeleri için geliştirmeleri gereken üst düzey yaşam becerilerini ve öğrenme eğilimlerini ifade eder. Son yıllarda sınavlar ve yeni nesil sorular yolu ile ölçülmeye çalışılan bilişsel tutum ve becerilerin ana temasını da bu kavramın içini doldurduğu özellikler olduğunu görüyoruz.
Zaman ve koşullar değişiyor, buna bağlı olarak edinilmesi gereken beceriler, gereklilikler ve öncelikler de değişim gösteriyor. Çalışanların çoğunun sanayide görev yaptığı dönemlerde anahtar role sahip becerilerin başında ticareti bilmek, yönergeleri takip edebilmek, başkalarıyla iyi geçinebilmek, çok çalışmak ve profesyonel olmak, etkin, hızlı, dürüst ve adil olmak geliyordu.
Bugün hala bu beceriler gerekliliğini sürdürüyor, ama bilgi ve teknoloji çağında iş sahibi olabilmek için bu becerilere ek olarak derinlemesine düşünme, sorunları yaratıcı biçimde çözümleme, takımlar halinde çalışabilme, farklı araçları kullanarak anlaşılabilir biçimde iletişim kurabilme, sürekli değişen teknolojileri öğrenme ve çok büyük bir bilgi yığınıyla başa çıkabilme, iyi birer medya okur-yazarı olabilme, girişken ve girişimci olabilme becerileri de eklenmiştir.
Dünyanın değişen koşulları artık okullarda ve hayatın içinde edinilen eğitimin esnek, yaratıcı, gerektiğinde inisiyatifi ele alabilen, yeni ve işe yarar ürünler ortaya koyabilen bireyler yetiştirtilmesi gerektiğini söylüyor. Yaratıcı yenilikleri arttırmak (inovatif), iş kalitesini yükseltmek üzere kültürel farklılıklar arasındaki boşlukları doldurmak ve farklı bakış açılarını kullanma becerisine sahip olmak da geleceğin eğitilmiş insanlarında beklenilen beceriler arasında yerini almış durumda.
Pandemi koşulları nedeniyle ilişiklerimiz açısından zorladıkça önceden önemsemediğimiz ilke ve değerlerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Okul kavramının tüm bileşenlerinin sadece öğretim yönü ağır basan akademik beklentilerin öne çıktığı bir süreç yönetiminden daha çok duygusal zekâya, sosyal ve kültürel birikime de eşlik eden bütüncül bir süreç yönetimine ihtiyaç olduğunu anladık.
Bu nedenle okulun geliştiren eğitim anlayışına ve felsefesine sahip olma­sı, sadece akademik başarıya değil yaşam becerilerine de odaklanması önemli hale gelmiştir. Çocuğun sınıf ortamında ve genel olarak okulda kendi yaşamında var olmasına özen gösteren, neye tanıklık yapması gerektiği konusunda açık seçik bir farkındalık geliştirmiş olan eğitim kurumlarının bir kültür ve değer yarattığı söylenebilir.Okul bu çerçeveden öğrenciyi akademik yönden geliştirmeyi hedeflerken spordan sanata her alanda beslemeli ve geliştirmelidir.
Ülkemizde eğitim sisteminin insan yetiştirme modelinde sıkça kullandığı iki ulusal sınavın LGS ve YKS’nin akademik becerileri ölçme amacıyla kullanılan verilerine bakmakta yarar var.

LGS'DE TEST ÇÖZÜM ORTALAMALARI

Test

Soru
Sayısı

Ortalama

2021

2020

2019

2018

Türkçe

20

9,41

10

11,75

16,48

Fen Bilimleri

20

8,04

10,21

9,97

13,05

İnkılap Tarihi

10

5,23

5,05

6,88

9,26

Matematik

20

4,2

4,89

5,09

6,99

Din Kültürü

10

6,35

6,39

6,83

9,72

Yabancı Dil

10

4,93

3,53

4,65

7,78

LGS Puan Ortalaması

14

268,35

286,35

298,87

346,45

 

 

YKS'DE TEST ÇÖZÜM ORTALAMALARI

Oturum

Test

Soru
Sayısı

Ortalama

2020

2019

2018

TYT

Türkçe

40

14,288

14,673

16,179

Sosyal Bilimler

20

7,788

6,687

6,0003

Temel Matematik

40

5,556

5,672

5,642

Fen Bilimleri

20

2,668

2,243

2,892

AYT

Türk Dili ve Edebiyatı

24

4,799

4,985

7,743

Matematik

40

7,584

4,775

3,923

Fizik

14

1,082

1,034

0,467

Kimya

13

1,416

0,963

1,109

Biyoloji

13

1,309

1,298

1,669

YDT

İngilizce

80

31,467

29,755

24,824


Hayatta kalmak için gerekli tüm becerilerin esasını oluşturan temel bilgilerin temel dersler üzerinden yapılabilme oranları aslında içler acısı bir gerçeği ortaya koyuyor, biz eğitimi de öğretimi de beceremiyoruz. Lise düzeyinde TYT de Matematikte 5,5, Fen Bilimlerinde 2,66 ortalaması, Ortaokul mezunlarında da LGS Matematikte 4,2, Fen Bilimlerinde 8,04 ortalamalar ile Türkiye’de temel bilimler alanında oldukça yetersiz bir eğitime işaret ediyor. Hem yakın geleceğin dünyasına hazır bireyler yetiştirme sorumluluğumuz hem de çocuklarımıza olan toplumsal/evrensel yükümlülüklerimiz yeni bir eğitim modelini oluşturmamız gerekiyor.
Türk Milli Eğitim sisteminin lokomotif kurumları olarak okullar, bu becerileri kazandırmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak ve sisteme entegre etmekle yükümlüdürler. Başta okullarda uygulanan programın yenilenmesi olmak üzere yukarıda belirtilen becerilerin öğrencilerde geliştirilebileceği bir yapıya kavuşturulması temel koşuldur. Küresel bir vizyonda, iş dünyası ve gerçek yaşamla ilintilendirilmiş, fiziki ve teknolojik alt yapıyla desteklenen, çözüm odaklı projeleri hedef alan bir program anlayışının benimsenmesi gereklidir.
Program ve alt yapı çalışmalarının tamamlanması yeterli koşul olma özelliği taşımamaktadır. Günümüzde eğitim sistemimizin en çok sorgulanan boyutu; çağdaş gereklilikler bağlamında ki öğretmen yeterliliğidir. Gereklilikler ve değerler anlamında değişimin sürekliliğinin yaşandığı bir dünya düzeninde geleneksel modellerle eğitim almış insan gücünün yetersizliği de su götürmez bir gerçekliktir.
Programın niteliğini artırmanın diğer bir koşulu ise uluslararası programların ulusal programa ya da ulusal programın uluslararası programlara akreditasyonunu sağlamaktır. Küreselleşen dünya düzeninde uygulanan programların uluslararası kalite standartlarında hizmet vermesi, küresel değişim, gelişim ve gerekliliklere yanıt verecek nitelikte donatılması resmi ve özel okulların diğer bir sorumluluk alanıdır.

Resmi-özel okullar işbirliği ve ilişkilerini düzenleyen mevzuatın gereklilikler doğrultusunda revizyonu; özel okullar ile üniversite ve iş dünyası ilişkilerinin, özellikle nitelikli insan gücü yetiştirme sorunsalında, belli bir program doğrultusunda verimliliğinin artırılması; uluslararası kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği ve sıcak temasın sağlanması ulusal eğitim sisteminin lokomotifi konumundaki özel okulların yükümlülükleri olarak değerlendirilmeli ve ivedilikle ele alınmalıdır.

Pek çok yaşanmış başarı öyküsünün bir yerinde okul yıllarında elde edilen bilgi ve becerilerin yanında gerçekleştirilen sosyal ve sportif aktivitelerin yeri vardır. Hatta bu var oluşlar bireyler için hem o günün hem de geleceğin inşasında önemli referans kaynakları olur. Okul takımlarında oynamak, takımın bir üyesi olmak, öğrenci kulüplerinde olmak, okul gazetesi çıkarmak ya da tiyatro sahnesinde yer almak gibi.
İşte sadece aklı değil kalbi de eğitmek bu fırsatları da yaratmakla mümkün olabilir.

 

 

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Alparslan Dartan İstanbul PDR Şube Başkanı

28.Ara.2022

Yükseköğretim Kurulunda Girdi Esaslı Düzenlemelerin Yansımaları

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretimdeki eğitim kalitesini yükseltmek için “süreç odaklı düzenlemeler ve çıktı esaslı düzenlemeler" olmak üzere üç...

22.Kas.2022

Eğitimde kurumsal hafıza ve sürdürülebilir politikalar özlemi

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Evet, ana başlıkları ile çok değil son üç Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmen yetiştirme politikalarından, öğretmenlerin özlük haklarına ve öğretmenlik mesleğinin...

28.Eki.2022

Cumhuriyetin 99. Yılında Tarihi Okullar

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Okullar, bir toplumun sosyalleşmesinde ve değerlerinin bireylere aktarımında en önemli kurumlardan birisidir. Puzzle’ın her bir parçası toplumun tüm...

26.Eyl.2022

EĞİTİMİN PANORAMASI

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı   Millî Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2021-2022 verileri ışığında   EĞİTİMİN PANORAMASI 2022 -2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü...

22.Ağu.2022

Öğretmenler ayrıştırılıyor mu?

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Son zamanlarda öğretmenler arasında Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı “Uzman Öğretmenlik / Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Yazılı Sınav Takvimi”ne...

18.Tem.2022

Üniversite Yaşamı ve Çoklu Kariyer Fırsatları

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Çocukken büyüklerimiz hepimize “Büyüdüğünde ne olmak istersin?” sorusunu sorardı. Bizler o zamanlar neredeyse ezberlemiş gibi hep aynı cevapları...

25.May.2022

Eğitimde Demokratik ve Katılımcı Bir Yönetim

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Günümüzde teknolojik gelişmelere ve dijitalleşen dünya düzenine rağmen eğitim ve öğretim faaliyetleri ve eğitim liderliği etkileşim ve psikolojiye...

06.May.2022

Dondurulmuş gençliğin YKS Sınavı

Alpaslan Dartan - PDR Uzmanı / Eğitim Yöneticisi artı eğitim dergisinin bundan önceki sayısında eğitimin gündemini oluşturan Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ilişkin aldığı TYT...

14.Mar.2022

Yükseköğretimin Nicelik değil Nitelik sorunu var!

Alpaslan Dartan - PDR Uzmanı / Eğitim Yöneticisi Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ilişkin aldığı TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırılması son yıllarda yapılan...

25.Şub.2022

Eğitimde Yönetim ve İletişim Becerilerinin Önemi

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Danışmanı  Eğitim alanında iç içe geçmiş sorunlar yumağı içerisinde uzun zamandır eğitimin yönetimi konusunda belirli aralıklarla kendi gözlemlerimi notlar...

21.Eki.2021

Eğitim sektörü kaliteyi artırmanın yolunu bulmalı

 Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı artı eğitim Dergisinin Ekim sayısının konusu eğitim sektöründe büyüme dönemine girilmesi, sektörde pandemi döneminde yaşanan daralmanın nasıl aşılmaya...

23.Eyl.2021

Normal iyidir, Normalleşmek de…

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanıİkibinyirmibir yılının dokuzuncu ayının altıncı günü yani içerisinde bulunduğumuz bu ay okul çağında bulunan yaklaşık ondokuzmilyon öğrenci ve...

29.Ağu.2021

Milli Eğitim bir mutabakat işidir, ortak payda işidir... Olmadıkça!

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı AK Parti, 3 Kasım 2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında katıldığı ilk genel seçimlerde yüzde 34,28 oy oranıyla...

24.Tem.2021

Eğitimde sınavların gölgesi, okulların bugünü ve geleceği

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Bugünün değil belki ama geleceğin okulu bugünkünden farklı olmalı. Ama bu nasıl olmalı? Değişimin hızlı, üretilenlerin çabuk tüketildiği,...

18.Haz.2021

Telafide ben de varım! Ama nasıl?

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Siz Telafide var mısınız? Türkiye’nin eğitimde telafide yol haritası var mı? Bence hem var hem de yok, telafi...

25.May.2021

Ruh sağlığını korumak mı? Sınav başarısını kovalamak mı?

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Bir eğitimci, okul yöneticisi, psikolojik danışman ve bir baba olarak bu sorunun bana özel kişiselleştirilmiş cevabı olarak önceliğim...

17.Mar.2021

“Salgın Sınıfı” ve Eğitimde Fırsat Eşitliği

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Covid 19 pandemisi nedeniyle zorlu bir yılı geride bırakmaya hazırlanan eğitim dünyası, geleceğe umutla bakabilmeyi istiyor. Bu hastalığın...

19.Şub.2021

Pandemi Döneminde okullar, öğrenciler ve veliler

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Toplumun hemen her kesiminin eğitim ve eğitim sistemi ile ilgili kendine özgü bir görüşü bulunuyor, 83 Milyon nüfuslu...

23.Oca.2021

2021'de eğitimde ne yaşadık ne öğrendik?

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı "Umut tuz gibidir, insanı doyurmaz ama ekmeğe tat verir..." Hayat = okuldur derken inandığımız bu gerçeğin altını doldurmak gerekiyor....

23.Ara.2020

2019 ve 2020 MEB İdare Faaliyet Raporu

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı * Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü güçlendirilecektir. * Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacaktır.  Belirli tarihler, zaman dilimleri vardır sizi üzen ya da...

Alparslan Dartan Rehberlik Koor.

Alparslan Dartan İstanbul PDR Şube Başkanı


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.