banner

Okul temelli, iş ile bütünleşik mesleki gelişim
Son dönemde pek çok ortamda okulda koçluk ve öğretmenlere koçluk eğitimleri hakkında programlar, uygulamalar görmeye başladık. Koçluk hakkında özellikle bir moda akım gibi zaten oluşmuş önyargılar ve sorunlu uygulamalar doğal olarak eğitimcileri de kaygılandırıyor. Profosyenel bir koç olarak ve üstelikte yıllardır sadece eğitimciler ile çalışan bir eğitimci koç olarak bu konuda bir kaç noktanın altını çizmekte yarar görüyorum.

Öğretimsel Koçluk-Instructional Coaching ve Bilişsel Koçluk-Cognitive Coaching aynı değildir...

Öğretimsel koçluk geleneksel meslektaş ilişkileinden modellenmiş ve daha çok mentörlük becerileri ve yaklaşımlarıyla şekillenmiş mesleki ustalık isteyen bir koçluk modelidir. Oysa bilişsel koçluk, kişinin mesşleki usatlığından bağımsız olabildiğince nötr, bilişsel bir uygulama türüdür. Özellikle öğretimsel koçluk bugün pek çok ülkede okullarda bir mesleki alan olarak yer almıştır. Bu nedenle her bilişsel koçluk eğitimi alan okulda öğretimsel koçluk yapamayabilir.

Öğretim koçluğu, “mesleki uygulama toplulukları” olarak öğretim liderliği, okullar hakkındaki mevcut araştırmalar ve klinik bilgilere dayanmaktadır. Mesleki gelişim hakkındaki son araştırmalar, bu gelişimin okula dayalı öğeler içerdiğinde ve de öğretmenlerin çalışmalarının teorik anlayışlarını arttırdığında etkili olduğunu göstermektedir (Miller 1995). Ayrıca gelişmiş öğretim ve öğrenme için destekler de öğretmenler tarafından saptanan ihtiyaçlara göre düzenlendiği ve öğretmenlerin öğrenme yaklaşımları işbirlikçi ve sorgulamaya dayalı olduğu zaman daha etkin olmaktadır (Darling-Hammond and McLaughlin 1995).

Öğretimsel Koçluk, bu destekleri, toplu liderlik kurmak ve öğretmenin öğretim kapasitesini ve öğrencilerin öğrenmelerini sürekli olarak ilerletmek için tasarlanmış bir etkinlikler yelpazesiyle sağlar. İdeal olarak bu etkinlikler, işin bütünleşik doğası ve bunun içindeki kişilerden dolayı dahili sorumluluk yaratan şekillerde bütünleşirler (Barr, Simmons, and Zarrow 2003; WestEd 2000). İyi tasarlanmış ve desteklenen bir koçluk programı, hem okulu hem de sistemik gelişimi ilerleten yollarda mesleki gelişim topluluklarının temel hedefleriyle etkin mesleki gelişimi birleştirir.

Etkin Öğretimsel Koçluk

Öğretim koçluğunun prensipleri etkin mesleki gelişim ve mesleki öğrenme toplulukları hakkındaki araştırmalara dayalıdır. Öğretimsel Koçluk hızla okullarda yer etmektedir, çünkü hem içerik, hem de okul iklimi ile ilgili okula dayalı ve okula özgü ihtiyaçlar ile etkin mesleki gelişim hakkında bilinenleri birleştirmek için çaba göstermektedir. Giderek artan araştırmalar öğretimsel koçluğun aşağıdaki şekillerde etkin mesleki gelişimin geleceği parlak bir öğesi olduğunu belirtmektedir:

Etkin öğretimsel  koçluk, işbirlikçi, düşünsel uygulamayı teşvik eder.

Öğretimsel Koçluk, mesleki öğrenmeyi uygulama bağlamı dışındaki doğrudan öğretimden (atölye çalışmaları ve konferanslar gibi) alana özgü uygulamaları geliştirmek için daha çeşitli fırsatlara doğru götürmektedir. Araştırmaların çoğu koçluğun öğretim kapasitesinde gelişmelere doğru gitmekte olduğunu göstermektedir. Örneğin, tek başına çalışan öğretmenlere göre bu öğretmenler kendi öğrenmelerini daha derinleştirmekte, sıklaştırmakta ve tutarlı hale getirmektedirler ve öğrenmelerini sadece öğrencileriyle olan değil, birbirleriyle olan çalışmalarına da uygulamaktadırlar (Neufeld ve Roper 2003; Poglinco ve ark. 2003).

Etkin ve işle bütünleşik mesleki öğrenme, olumlu kültürel değişimi teşvik eder.

Öğretimsel Koçluğun etkisi genellikle içerik öğretimini geliştirmenin ötesine gider. Etkin bir öğretimsel koçluk programının gerektirdiği şartlar, davranışlar ve uygulamalar bir okulu ya da sistemi etkileyebilirler ve böylece okul temelli kültürü ve şartları geliştirmek için öğretimdeki değişimi daha yaygın çabalarla bütünleştirirler (Neufeld ve Roper 2003).

Etkin Öğretimsel Koçluk Neye Benzer?

Etkin öğretimsel koçluk temel olarak, yansıtıcı şekillerde uygulamaları inceleyen öğretmenler, öğretmen liderleri, okul yöneticileri ve tepe yönetim liderleri hakkındadır, en güçlü odak noktası öğrencilerin öğrenmesidir ve gelişimin nihai barometresi olarak sonuç verir (buna bazen içerik temelli öğretimsel koçluk da denir). Öğretmen liderleri veya koçlar, belirli alanlardaki öğretmen gurupları için okul temelli bir mesleki öğrenme programını kolaylaştırırlar ve buna rehberlik ederler. Bu guruplar okulun kesitlerine ve öğrenci ihtiyaçlarına ve reform girişimlerine odaklanırlar ve hedefleri kolektif liderliği, öğretim uygulamalarının sürekli gelişimini ve sonuç olarak da gelişen öğrenci öğrenmesini destekleyen bir mesleki öğrenme topluluğu kurmaktır.

İyi tasarlanmış bir öğretimsel koçluk sisteminin üç ana bileşeni vardır:

Etkin öğretimsel koçluğu destekleyen yapısal şartlar. Bunlar, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla şunları içerirler: 

-beklenen koçluk kazanımlarıyla doğrudan bağlantılı olan ve açıkça ifade edilen tüm sistem girişimleri

-bir alan odağı (örneğin, okuryazarlık, matematik, fen, vb.)

-çalışmaların ve etkilerinin sistematik ölçümü (veri ve kanıt belgelenmesi);

-aktif bir şekilde yapılanmış ve katılımcılar tarafından geliştirilmiş işbirlikçi, sürekli, işle bütünleşik ilkeler dahil, yetişkin öğrenmesi için genel olarak kabul gören bir prensip bütünü;

-öğretmen guruplarının bir araya gelmeleri, birlikte öğrenmeleri, çalışmalarını analiz etmeleri, birbirlerini gözlemlemeleri, çalışmaları ve bunların etkileri için kanıtlar toplamaları ve uygulamalarını geliştirmeleri için ayrılmış zaman;

Okul temelli bir mesleki öğrenme çevresinde yetişkin öğrenimi için güdümlü, içerik temelli bir odak. Bu odak noktası koçluk için aşağıdakileri temin edecektir:

-veri ve kanıtlardan bilgi almaya odaklanma

-sınıf içi uygulamayı model alarak yetişkin öğrenimini teşvik etme ve bilgi ve becerileri katılımcı öğretmenlerin sınıflarındaki yapılandırmak ve uygulamak

-içerik ve liderliğe odaklanan okul ve öğretmen öğrenme planları geliştirmek

-mesleki öğrenim fırsatlarını sürekli olarak ölçmek, belgelemek, üzerinde düşünmek ve uyarlamak

Genellikle aşağıdakileri yerine getiren  öğretimsel koçlar tarafından yapılan öğretim liderliği:

-öğretmen guruplarının birbirlerini gözlemlemeleri için fırsatlar yaratmak

-öğretmenlerin sınıf gözlemleri, model dersleri vs. öğrendiklerini tartışmaları için zaman yaratmak

-bireyler ya da öğretmen gurupları için belirli öğretim stratejilerini modellemek

-öğretmenlerle birlikte öğrenci kanıtlarını toplamak ve analiz etmek için çoklu stratejiler uygulamak

-mesleki gelişim zamanında, ortak planlamalarda vs. öğretmen toplantılarını kolaylaştırmak

-guruplarda, ya da gerektiğinde bireysel ortamlarda öğretmenleri desteklemek

Diğer koçlarla ve alan uzmanlarıyla çalışmalarını geliştirmek için kendi öğrenmelerini ilerletmek

Öğretimsel koçluk yaklaşımının tüm uygulamaları Öğrenme Yoldaşlığı yaklaşımı ile bizim kültürümüz içinde harmanlanmış ve denenmiş bir uygulama haline gelmiştir. Her okulda öğrenme yoldaşlarının olduğu bir kültüre ulaşmak benim açımdan önemli bir hedef. Bu nedenle yazmaya ve uygulamaya okullatda olmaya devam edeceğiz...

Keyifli bir ara tatil dilerim...

Kayhan Karlı

Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Kayhan Karlı Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Önceki Sonraki

Futbol yerine okullar açılacak mı tartış…

Kayhan Karlı - Eğitimci - Yazar Bu yazımda güncel...

Eğitimde Yeni Norm(al) Arayışları!

Kayhan Karlı - Eğitimci - Yazar Covid19 salgın gü...

Liselere Giriş Sınavları hakkında bir gö…

Kayhan Karlı / Eğitimci - Yazar Bu sınav hem içer...

Korona günlerinde eğitimin dokunaklı hal…

Kayhan Karlı / Eğitimci - Yazar Herkes açısından ...

Sosyal ve Duygusal Öğrenme için ne yapıy…

Kayhan Karlı - Eğitimci / Yazar Eğitim dünyasında...

Özel okul fırtınası!

Kayhan Karlı - Eğitimci-Yazar Bugünlerde pek çok ...

Kayhan Karlı: Özel okul kaosu!

Kayhan Karlı / Eğitimci-Yazar  Son dönemlerd...

Girişimci ruhlu öğrenme yoldaşı öğretmen…

Kayhan Karlı / Eğitimci - YÖM Okulları Kurucusu S...

Nitelik mi? Nicelik mi?

Kayhan Karlı / Eğitimci - YÖM Okulları Kurucusu O...

Kayhan Karlı: Anlamlı bir öğrenme yılı o…

Kayhan Karlı - Eğitimci – Yazar/ YÖM Okulları Kuru...

Kayhan Karlı: Söylemek, istemek gerek!

Kayhan Karlı / YÖM Okulları Kurucusu Eğitim, bu ü...

Yeni Okul Paradigması!

Kayhan Karlı / YÖM Okulları Kurucusu Son yıllarda...

Özel okullar mı? Bağımsız okullar mı?

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Aslında özel...

Öğretmenlerin mesleki gelişimi: Gereksiz…

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Bugünlerde p...

Eğitim Sistemi mi yoksa Sistemin Eğitimi…

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Eğitim siste...

Ödev mi? Görev mi? Görev savma mı?

Kayhan Karlı / YÖM KurucusuOkul dönemi hızlı bir ş...

Müfredat değil ekosistem

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu Sonunda uzun ve hiç u...

Eğitim gerekli midir?

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu 15 Temmuz kalkışmasın...

Dünya´yı güzellik kurtaracak!

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkez...

İlk söz: Eğitim Gerekli midir?

Kayhan Karlı / YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkez...

Odaklanmış öğrenenler oluşturmak için…

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu Son dönemde hem eğiti...

Atom Karınca öğretmenime saygıyla

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu ...

İnnovatif-Yenilikçi Okulların DNA´sı

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu ...

Öğrenme odaklı okul mekanları

Kayhan Karlı / Kurucu /Yenilikçi Öğrenme Merk...

Okullarımız Yeni Döneme Hazır mı?

Yeni bir eğitim dönemine hazırlıkların başladığı ş...

Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi Nasıl Dön…

Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) bir anlayıştır. TOD,...

Hızla değişen dünyamızda öğretmenlik…

21. Yüzyıl geldi ve büyük bir hızla toplum yaşamı ...

Öğrencilerinizi harekete geçirebileceğin…

Seni ne motive eder? Kendimize belki de sormamız g...

Öğrenci merkezli ölçme-değerlendirme

Eğitim dünyamızda belki de en çok sınavlardan ve s...

Öğrencilerde üst biliş geliştirmek için …

Yeni bir döneme başlarken sınıflarda öğrenmenin ka...

Değerler eğitimi mi yoksa değerleri olan…

Kayhan Karlı, Şura'da tartışma konusu olan Değerle...

Dönüşümlü düşünme (2)

Aslında yaşamın içinde çok ihtiyacımız olan “Dönüş...

Dönüşümlü düşünmenin sınıflandırılması

Kayhan Karlı yazdı: Dönüşümlü düşünmenin sınıfland...

Sınıflarda üst düzey düşünme becerilerin…

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına girdiğimiz bu ay...

Demokratik Toplum ve Eğitim

Bu yazıyı yazmak benim için oldukça zorlayıcı oldu...

21. yüzyılın okulu için yeni bir pozisyo…

Öğretmenlik mesleğinde deneyimin önemi, gerçekten ...

Son 10 yılda eğitimde neler yaşandı?

Artı eğitim’in onuncu yılına ulaşmış olmak gerçekt...

Meslektaş Çemberinde kendi çayını demle.…

Geçtiğimiz günlerde edsurge sitesinde bir yazıyı o...

Merak ve soru sorma becerileri…

Geçtiğimiz aylarda bir okulda öğrenme yoldaşlığı y...

Eğitimde İnovasyon yani Eğitinovasyon…

Son yıllarda inovasyon hakkında neredeyse tüm sekt...

Flipped Classroom yani Tersyüz Sınıflar

Ken Robinson kendisiyle yapılan bir röportajda ¨öğ...

Yaratıcı Düşünme Eğitimi...

Birçok ülke, okullarının yaratıcı düşünmeye verdiğ...

Okul temelli, iş ile bütünleşik mesleki …

Son dönemde pek çok ortamda okulda koçluk ve öğret...

Öğrencilerinize öğrenme yoldaşlığı yapab…

Yıllar içinde pek çok bilim insanı nasıl öğreniyor...

Öğretmenler Günü ve Ötesi…

Her yıl bu dönemde öğretmenler hatırlanır, yazılar...

Öğrencinin öğrenmesini geliştirmek için …

Son yıllarda eğitimcilerle her düzeyde çalışmaları...

Yeni liderlik...

Geleneksel liderler ve geçmişin liderliği 21. Yüzy...

Okullar için ‘özdeğerlendirme’ kriterler…

Bu ay  Özel Okulların özdeğerlendirmesi hakkı...

‘Karar almak aslında bir vazgeçmedir, te…

"Üniversite adayları, tam şu günlerde tercih liste...

ÖRAV’a ‘siyasi linç’ mi uygulanıyor?

Bu yazımda, uzun süredir yazmakta olduğum köşemi k...

Düşünme becerilerini artıran öğrenme ort…

Onca kalabalığın ve koşuşturmanın içinde kendi dün...

Sınıfı Yönetmek mi? Öğrenmeyi Yönetmek m…

Sınıfı Yönetmek mi? Öğrenmeyi Yönetmek mi? Öğ...

Okul neden değişecek!

Önümüzdeki yıllarda okul ve öğrenme süreçlerinin b...

Öğrenme ortamları tasarım mühendisi olar…

Bilgeliği üç yolla öğrenebiliriz; ilki yansıtma ki...

Eğitimde teknoloji entegrasyonunda öğret…

Etkili öğretmenler öğrencilerinin ilgisini çekmek ...

Türkiye Özel Okullar Birliği Eğitim Semp…

Her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye Özel Okullar ...

Ödev ve Motivasyon; Ev ödevinde işe yara…

Günümüzde pek çok öğrenci ev ödevi olarak verilen ...

Etkin Öğrenme...

Etkin öğrenme, hem öğretmenlerin hem de öğrenenler...

Öğretmenin Sınırı Yok Projesinden Öğrend…

Öğretmenin Sınırı Yok Projesinden Öğrendiklerimiz....

Sorular mı? Cevaplar mı?

“İyi öğretme sanatı, öğrencilerin ne olduğunu bild...

Mesleki Gelişimin sınıflara ve öğrenci b…

Son yıllarda okullarda meslektaşlarımızla yaptığım...

2050’ye Doğru Eğitim Sistemimiz

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) rakamlarına göre,...

2030 Yılının Çalışanları Okullu Oluyor…

Bu yıl 4+4+4'le okula ilk adımını atan minikler 20...

Öğretmene Bonservis ve Sınav…

Eğitimcilerin tatilde oldukları Ağustos ayında yin...

Eylül 2011’den Eylül 2012’ye Bakış…

Bir eğitim yılını daha geride bıraktık. Tartışmala...

Öğrenme ve Liderlik Üzerine

Öğrenme ve Liderlik Enstitüsü’nün Gerekçesi ve Yap...

Öğretmenleri kim eğitecek?

Son günlerde herkes öğretmenlerin yetersizliği ve ...

Öğretmenin, öğrenci başarısına katkısı n…

Yeni Zellanda Auckland Üniversitesi’nde eğitim pro...

Bir öğretmeni büyük öğretmen yapan nedir…

“Her gerçeğin dört köşesi vardır. Bir öğretmen ola...

Ya bütün şıklar yanlışsa? Sokrat hizmet …

Öylesine bir dönem yaşıyoruz ki çocuklarımız maruz...

Kayhan Karlı: Dijital bilgelik yolculuğu…

Ocak ayının son haftasında Türkiye Özel Okullar Bi...

Mesleki Gelişim ama NASIL?

Bugünlerde pek çok kişi eğitim ile ilgili sorunlar...

Öğrenme yoldaşı kimdir?

Öğrenme yoldaşlığını, meslektaşların birlikte çıka...

Cumhuriyetin 100. yılında öğretmen profi…

Bu yıl okula başlayan yedi yaşındaki çocuklarımız ...

Bilmek, öğrenmek ve anlamak

Bugünlerde eğitimciler okulları ve kendilerini yen...

Okul ve öğrenme

Eğer öğrencilerimizi hayatlarının geri kalanı için...

Kayhan Karlı - Öğretmen Akademisi

Kayhan Karlı Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.