banner

Eğitimde amaçlara uygun ölçme değerlendirmenin önemi
İsmail İspir - RICOH TURKEY Innovation Manager

ricoh_turkeyÖLÇME DEĞERLENDİRMEDE AMAÇLARA UYGUNLUK

Günümüzde, tüm eğitim kurumları öğrenci performanslarını ölçmek ve gelişimlerini planlayabilmek amacıyla çeşitli yazılım ve cihazlar kullanmaktadır. Esas itibarıyla ölçme değerlendirme için kullanılan yazılım ve cihazların temel amacı, süreci otomatikleştirmek, hızlandırmak ve öğretmenlere öğrencilerinin performanslarını daha iyi değerlendirebilmeleri ve gelişimlerini planlamaları için daha fazla işlenmiş veri ve analiz sonuçları sunmaktır. Dolayısı ile ölçme değerlendirme uygulamaları, öğrencileri daha çok lise ve üniversite giriş sınav soruları ve formatına “alıştırmayı” öncelikli hedef olarak almamalıdır. Okullar ve kullandıkları teknolojiler belirli ve hazır form tiplerine bağlı olmadan kendi süreçleri içerisinde sınav tasarlayıp, öğrenciye özel sınav üretebilmelidir. Tamamen okulun kullandığı süreç içerisinde ek yazılım ve destek gerektirmeden, planlanan ve yönetilen ders ve öğrenci odaklı sınavlar, kazanımların doğru şekilde geliştirilmesine gerçek anlamda katkı yapacağı gibi, öğretmene ve kuruma zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır.

 “Ölçme değerlendirme, ayrı ayrı her alandaki gerçek kazanımlarına odaklanma ve geliştirmeyi ana amaç edinen bir süreç olarak ele alınmalıdır.”

Son olarak, hedef ve sonuç ayrışması anlamında, üst eğitim kurumu sınavlarındaki başarının amaç değil, öğrencilerin her bir alandaki yeterliliklerinin ve yaratıcılıklarının ayrı ayrı en üst düzeye çıkarılmasının bir sonucu olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

ricoh_logo

Ölçme değerlendirme araç ve sistemlerinin nihai çıktısı öğrencilerin sorumlu oldukları her bir alanda öğrenme ve yaratıcılıklarının hedeflenen seviyelere çıkarmak için gerekli tüm veri ve analizleri sağlamak olmalıdır. Burada esas olan, tüm diğer konularda olduğu gibi basitlik ve hedefe odaklanmaktır. Başka bir deyişle, ölçme değerlendirmede kullanılan yöntem ve araçlar yerine, öğrencinin gerçek performansı ve gelişimi ön planda olmalıdır. Eğer kullanılan sistem karmaşık yapılar içeriyor ve sürekli dış destek, ek uygulama ve yazılım kullanımı, zaman alan ayarlamalar gerektiriyor veya sistemle ilgili konular sürekli kullanıcıları meşgul ediyorsa burada amaçtan çok araçlarla ilgili unsurlar ön plana çıkmaktadır ki bu da hedeflenen öğrenim kalitesini olduğu kadar eğitim paydaşlarının beklentilerini de olumsuz etkileyebilir. Oysa bir süreç ve bunun üzerinde koştuğu sistemden beklenen istenen çıktıların tam olarak ve yüksek kalitede alınması ve bu sırada sistem kaynaklı konuların minimum zaman kaybı ve maliyet getirmesidir.

“Doğru kazanımları elde etme ve bunları problem çözme ve yaratıcılığa yönlendirmek her eğitim kurumu için esas olmalıdır.”

Daha önce belirtildiği gibi bir öğrencinin başarısındaki gerek ve yeter şart, sorumlu olduğu her bir alanı ayrı ayrı en üst seviyede ve kazanımlar bazında öğrenmesi ve bu alanda beklenen yaratıcılığı ve problem çözme yetisini uluslararası standardlara uygun seviyede geliştirmesidir. Bu sağlandığında, öğrencinin her türlü üst kurum sınavında, sınavın şekli, yöntemi, süresi ve puanlama sisteminden bağımsız olarak mutlak başarıya ulaşacağı kesindir. Bunun için öğrenciler özellikle ders bazında optimal sıklıkta testlere tabi tutulmalı ve doğru analizler ve raporlara dayalı olarak değerlendirilmelidir. Bu yaklaşım için gerekli unsurdan biri ise verimli ve etkin bir ölçme ve değerlendirme platformudur. Bireysel anlamda öğrenci ve öğretmeni odağına koyan, optik kağıt, özelleştirme için ekstra yazılım vb. her türlü dış gereksinimlerden bağımsız ve olabildiği kadar basit kullanılabilir bir sistem mutlak başarının en önemli unsurudur. Böyle bir platform ve basit süreç, maliyet ve zaman kayıplarını en aza indirirken, gerçek anlamda öğrenci ve öğretmen başarısına katkı sağlayacak temel çıktıları yüksek güvenilirlikle sunacak, öğretmen ve kurumun öğrencilere daha fazla odaklanmasına imkan tanıyacaktır.

Doğru bir ölçme değerlendirme süreci makalede sözü geçen amaçlar doğrultusunda öncelikle aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;

1-      Basitlik

2-      Öğrenci ve öğretmen odaklılık

3-      Dış faktörlerden bağımsızlık

4-      Güvenilirlik

5-      Hız

6-      Esneklik ve uyumluluk

7-      Ölçeklenebilirlik

8-      Uçtan Uca Çözüm

Sonuç olarak, bir ölçme değerlendirme platfomunun kolay anlaşılır ve kullanılır olması, sürekli destek gerektirmemesi, öğrenciye özel kağıt tasarımına imkan vermesi, optik kağıtlara bağımlı olmaması, kendi içinde tüm sınav ihtiyacına cevap vermesi, optik kağıtlarda sık karşılaşılan okuma sorunlarını ortadan kaldırması, sınav sürecinin başından sonuna süratle tamamlaması, diğer sistemlere veri aktarımında esneklik sağlaması, öğrenci sayısının artması sonucu kapasite artırımı, ek maliyet vb. gerektirmemesi, ve uzun dönemde kullanılabilir olması, bir eğitim kurumunun operasyonel ve finansal gerekliliklerine cevap verirken aynı zamanda öğrenci gelişimini de en üst seviyeye çıkarmaya doğrudan katkı sağlaması açısından son derece büyük önem taşımaktadır.  

“Ölçme değerlendirmede öğretmen ve öğrenciyi odağına koyan basit ve etkin platformlar başarının anahtarıdır.”

Ricoh Türkiye eğitim çözümleri  kapsamında yeni sınav oluşturma ve değerlendirme çözümününü daha etkin ve uçtan uca bir platform olarak okullara sunmaktadır.

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.