banner

Ümit Kalko, koronavirüsün eğitim sektörüne etkilerini anlattı
Okul ve kurs merkezlerinde Dijital Okul konseptine uygun yatırımları 2019 Eylül’ünden bu yana yaptıklarını ve bu nedenle sürece hazırlıklı yakalandıklarını belirten Kavram Okulları CEO’su Ümit Kalko ile pandemi sürecinde yaşananları ve sonrasında eğitimde hangi değişimlerin ortaya çıkacağını konuştuk.

umit_kalko“Bu süreç aslında hepimize şunu öğretti. Öğrenme sorumluluğunun tek başına okulda ya da öğretmende olmadığını gördük. Ailenin, öğrencinin öğrenme sorumluluğunu bireysel olarak sahiplenmesinin önemi arttı. Kişisel gelişim, kendini geliştirmeye yönelik rehberlik faaliyetlerinin ne kadar gerekli olduğunu görmüş olduk.”

Koronavirüs salgınının eğitim sektörüne etkileri hakkında değerlendirmelerinizi öğrenebilir miyiz?
Eğitim ve sağlık yaşamımızı etkili kılan en temel yapıtaşlarımız. Birbiriyle olan ilişkisini tüm dünyadaki eş zamanlılığıyla ilk defa bu kadar derinden deneyimliyoruz. Değişen ve dönüşen dünyada yaşamın çok boyutluluğuna dair böylesi bir deneyim kısa vadede deneme yanılmanın fazlasıyla yaşanacağı ama uzun vadede bu tecrübenin yeni dünya düzeninde eğitime dair de fırsatlar oluşturacağını düşünüyorum.
Koronavirüs eğitim sektörünü iki yönde etkiledi; eğitimin sürdürülebilirliği için hepimiz gece gündüz ekranların başında içerik ve metodoloji geliştirmeye çalışırken, diğer yandan ekonomik olarak ayakta kalmaya çalışan bir sektörün çıkmazlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ama inanıyorum ki bu sürecin bize öğrettikleri çocuklarımız ve geleceğimiz için yeni dünyada yeni bir yapıtaşı ile gelişmemizi sağlayacak. Uzaktan eğitim çok yakın bir zaman diliminde yatırım yaptığımız ve eğitim kalitesine destek sağlayan ana başlıklar arasında yerini alacak.

Uzaktan eğitim ile ilgili kurumunuzdaki uygulamalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Kavram hem kurs merkezlerinde hem de okullarında geçen seneden bu yana Okul İçinde Okul diyerek Akademik Okul ve Yaşayan Okul konseptlerine yaptığı yatırımı eş oranda Dijital Okul konseptine de yaptı. O yüzden Dijital Okula bakış açımız aksiyon almamızı hızlandırdı.
“Dijital okul” çağın ihtiyacını karşılamak, teknolojiyi doğru kullanmak ve ders çıkış zili ile eğitimin bitmediğini kabul eden bir anlayışın sonucudur. Dijital olmayı, veriye dayalı planlama yapmayı ve anlık geri bildirimlerde bulunmayı odağımıza alarak öğrencilerimize her yeri sınıf kabul eden bir bakış açısı kazandırmak temel hedeflerimiz arasında idi.
Eğitim sistemimizi A’dan Z’ye geçen yıl yeniden planlayarak 2019 Eylül ayından itibaren uygulamaya koyduk. Bu nedenle Kavram öğrencileri ve öğretmenleri uzaktan eğitime bu anlamda birçok eğitim kurumundan daha çok hazır idi. Çünkü her sınıf düzeyinde eğitim sistemimizin içinde entegre ettiğimiz dijital içeriklerle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin dijital okuryazarlığını geliştirdik. Dijital platformun eğitim – öğretim amaçlarına uygun olarak kullanımı konusunda duyarlılık çalışmalarımız uzun zamandan beri devam ediyor. Okul öncesinden liseye kadar tüm öğrencilerimiz hem akademik alanlarda hem sınav hazırlığında hem de yabancı dil gelişimlerinde dijital platformlarını sene başından bu yana aktif bir şekilde kullanmakta idi.
Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve yöneticilerimiz dijital platformların doğru ve etkili kullanımı ile ilgili ağustos ayında hizmet içi eğitim aldılar. Okullar açıldığında da velilerimize bu platformların kullanımı ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yaptık.
Dijital alt yapısı oldukça güçlü olan Kavram, uzaktan eğitime MEB’in ilan ettiği ara tatilin hemen ardından başladı. Ara tatilde uzaktan eğitimle yöneticilere ve öğretmenlere online eğitimler verilerek bu sürece hazırladık.
Uzaktan eğitimlere sınav grupları dediğimiz 8 ve 12. sınıflarına ağırlık vererek diğer sınıf düzeylerinde de ihtiyacı karşılayacak düzeyde başladık. Okullarımızın tamamı 23 Martta uzaktan eğitime başladı ve o tarihten itibarinde her sınıf düzeyinde uzaktan eğitimimiz hem canlı derslerle hem de her sınıf düzeyindeki online içeriklerle devam ediyor. Deneme sınavlarımızı online platforma taşıdık. Öğrencilerimizin öğrenme performanslarını online ölçme değerlendirme araçlarıyla ölçümlemeye ağırlık verdik.
Ayrıca Kavramda her öğrencinin bir danışman öğretmeni var. Danışman öğretmen mentörlük yaptığı öğrencinin akademik gelişimini takip eder ve ailelerine bu konuda rehberlik eder. Danışman öğretmenlerimiz öğrencilerinin akademik performanslarını online olarak takip etmeye devam ediyor. Ayrıca online uyguladığımız Danışmanlık saati ile öğrencilerime rehberlik etmeye devam ettiler.

EĞİTİM ONLINE PLATFORMDA KESİNTİSİZ SÜRÜYOR
Koronavirüs nedeniyle evde eğitim süreci başladı. Bu süreçte kurum olarak nasıl konum aldınız? Kurum olarak bu dönemi hangi önlemlerle geçiriyorsunuz? Bu süreç kurumun geleceğe yönelik planlarını nasıl etkileyecek?

Öncelikle koranovirüsün bulaşma yolları ve alınacak önlemlerle ilgili hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize hem de velilerimize yönelik farkındalık çalışmaları yaptık. Önceliğimiz burada birincil derecede sağlık ve hijyen kuralları, sonrasında da eğitim-öğretim faaliyetlerimiz oldu. Bu kapsamda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümümüz ile eğitim yöneticilerimiz lokal hijyen ve global sorumluluğu gündem yaparak süreç bilinci oluşturduk. Bu bilinçlendirme çalışmaları MEB’in tatil ilan etmeden çok önce başlamıştı.
Ara tatilde canlı derslerle eğitim yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz online eğitimlere katılım gösterdiler. Okullarımızda ve kurslarımızda sadece idari olarak bulunması gereken görevliler dışında tüm akademik kadromuz dersleri müfredat paralelinde online ders platformlarında kendi evlerinden vermeye devam etmekteler. Koranavirüs eğitimin gündeminde uzaktan eğitimi, dijital içeriklerin aktif kullanımını gündeme getirdi. Önümüzdeki eğitim – öğretim dönemi için dijital içerikleri zenginleştirmek, dijital yapıların doğru kullanımını sağlamaya yönelik farkındalık çalışmaları artarak devam edecektir.

Eğitimde yeni bir dönemin başladığı değerlendirmeleri yapılıyor. Bu kapsamda uzaktan eğitim süreçleriyle ilgili planlarınız nelerdir?
Kavram kurumsal yapısı itibariyle gücünü yenilenmeden alan bir kurum. Dinamik ve modern yapısı köklü deneyim alanlarıyla koordineli olduğu sürece de yeni dönem gereklilikleri dair hızlı aksiyon alacak.
Dijital Okul konseptine yapılan yatırımımız devam edecek; bundan sonraki süreçte dijital platformu olmayan bir kaynak ile ilerlememiz mümkün olmayacaktır. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin dijital okuryazarlığını geliştiren eğitim içerikleri tasarlıyor olacağız. Uzaktan eğitim bizim için Dijital Okul, Online Danışmanlık olarak ilerleyecek. Öğrencilerimizle olan etkileşimde bundan sonraki süreçte dijital dünyanın kaynaklarından daha fazla yararlanıyor olacağız.

Eğitim dünyası bu tür kriz dönemlerine hazırlıklı mı? Bu alanda gördüğünüz eksiklikler ve önerileriniz nelerdir?
Eğitim dünyasındaki hazırlık kurumların vizyonuna ve kurumsal kimliğine göre değişiyor. Eğer eğitim binalarında teknoloji yatırımı varsa ve kurumlar dijital kaynakları verimli kullanıyorsa zaten süreci doğru adaptasyonla yönetiyorlar. Eğer teknoloji yatırımı yapılmayan bir eğitim binası varsa ve materyal seçimleri ve eğitim gündemlerinde bu yüzyılın çocuklarının teknoloji ile ilişkisi doğru yorumlanmadıysa o kurum maalesef ki eğitim sektöründe yer almaya devam edemeyecektir. En büyük önerim eğitimcilerin çağı doğru okuyarak yatırımlarını verimliliği artıracak alanlara kanalize etmesi.

Eğitimde teknoloji kullanımı çok tartışılan bir konu olarak gündemdeydi. Yaşanılan son durum bu tartışmalarının yönünü nasıl etkiler, hangi sonuçları doğurur?
Eğitimde teknoloji kullanımını hep destekledim. Metodoloji ve içerik kalitesi tabi ki bu anlamda çok önemli. Teknoloji platformunda dil eğitiminden sınav hazırlığına dijital platformların enleriyle iş birliği yapmak her zaman öğrenme sürecini doğru yönde etkileyecektir.
Şu an hepimiz eğitimsel anlamda çok özel bir deneyim elde ettik; pandemi bittiğinde tüm eğitimciler olarak önce öğrencilerimizle konuşacağız, öğretmenlerimizden yöneticilerimizden anne-babalardan bu deneyimsel süreci dinleyeceğiz. Ben her zaman böyle süreçlerde deneyimin enine boyuna tartışıldıktan sonra çıkarımlar yapmaktan yanayım. Süreç ve sonuç nasıl olursa olsun hem sağlık hem de eğitim sektörü bu dönemde hep yanımızdaydı. Özveri, emek ve özen kesinlikle takdirin ötesinde bir his oluşturdu hepimize. Aileler de hep yanımızda oldular. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az.

YENİ BİR İVMENİN BAŞLANGICI OLACAK
Koronavirüs salgınının eğitimde köklü bir değişim yaratacağı yönünde analizler yapılıyor. Bu yorum kapsamında değişimin eğitimde yaratacağı avantaj ve dezavantajlar neler olacak?
Her kriz her zaman beraberinde fırsatlar bütünü oluşturuyor. Kısa vadede eğitimin organizasyonel yapısında köklü bir değişim olacağını düşünmüyorum. Öğretmenin yeni dünya düzenindeki rolü de aynı kalacaktır. Bence değişim bakış açımızda ve yapmak istediklerimizin ufkunu genişletecek bir ivmenin başlangıcı olacak. Öğretmenlerimiz bundan sonraki süreçte dijital dünyayı deneyimlemede motivasyonel olarak pozitif etkilenecekler. Öğrenciler zorunlu bir ihtiyaçtan doğan mevcut koşulları öğrenme süreçlerinde daha fazla sorumluluk almaya dönüştüreceklerdir. Anne-babalar da yeni neslin öğrenme süreçlerindeki dijital etkiyi daha olumlu bir bakış açısıyla yorumlayacaklardır.
Dezavantaj ise biz hem kültürel hem de insani olarak mesafeleri sevmeyen kişileriz. Bu anlamda olur da bir gün eğitim sadece uzaktan eğitime dönerse sosyal etkileşimiz fiziksel mesafelerle duygusal olarak bir dezavantaj oluşturacağını düşünüyorum. Sonuçta öğretimde değil belki ama eğitim ve gelişim kolektif bir deneyim ve bu birlikteliğin eminim ki insanın bilişsel ve ruhsal dünyasındaki etkisi hep pozitif.

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.