banner

Adem Durmuş: İngilizce Öğretmiyoruz, Konuşturuyoruz!
Kavramın Proje Temelli Öğrenme anlayışının yabancı dil eğitiminde de hareket noktası olduğunu belirten Kavram Eğitim Kurumları Genel Müdürü Adem Durmuş, “Öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini de geliştiriyoruz.” diye konuştu. Durmuş, yabancı dil eğitiminde uyguladıkları modeli artı eğitim’e anlattı. 

adem_durmusKavram olarak yabancı dil edinim yaklaşımınızdan bahseder misiniz? Dil ediniminde hangi artılara odaklanıyorsunuz?
Yabancı dil edinim sürecini genel eğitim anlayışımıza uygun olarak yapılandırdık. Bize göre öğrenme ders çıkış zili ile bitmiyor. Hayatımızın her anında içinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun öğrenmeye, kendimizi değiştirmeye hatta geliştirmeye devam ediyoruz.
Yabancı dil edinim sistemimizi kurgularken dilin bir kültür, bir yaşam biçimi olduğunu göz önüne alarak hareket ettik. Günümüzün öğrenme ihtiyaçlarına bağlı olarak geliştirdiğimiz Kavram’da Yabancı Dil Eğitim Modeli, zamandan ve mekândan bağımsız bir öğrenme sürecidir. Dilin öğrenimini 40 dakika içinde sınıfta öğretmen, öğrenci ve yayın arasındaki kurulan sınırlı bağdan çıkarttık.
Aktif öğrenmeye dayalı sınıf içi ve sınıf dışı aktivitelerle öğrencilerimizin dili hem her yerde öğrenmesini hem de öğrendiklerini anbean kullanmasını sağlıyoruz. Yani Kavramda yabancı dil öğrenimi günün 24 saatini kapsar. Hayatın her anında, her yaşam alanı yabancı dilin öğrenilmesi ve geliştirilmesi için düzenledik.
Dili yaşamın bir parçası haline getirdik. Çünkü her bireyin kendini ifade etmesi, çevresiyle iletişime geçmesi beden dilinin yanında kullandığı dil ile mümkündür. Günlük yaşamda kullanmadığınız bir dili konuşamaz, konuşamadığınız bir dili ise öğrenmiş sayılmazsınız.

DİL KONUŞMAK İÇİN ÖĞRENİLİR
Hangi yöntem ve metotlar ile öğretim yapıyorsunuz? Yabancı dil edinim sisteminizin belirleyici özellikleri nelerdir?
Dil konuşmak için öğrenilir. Kavramda dil edinim sürecinin ana ekseni konuşmak ve iletişim kurmak üzerinedir. Akademik kadromuz dil alan uzmanlarıyla çalışarak bu felsefeye uygun içerik kurgusu geliştirdiler. Müfredatımızı, her yıl uluslararası standartlar çerçevesinde günün ihtiyaçlarına uygun olarak ve öğrencilerimizin performanslarına göre yeniden tasarlıyoruz webbsidor. Canlı, dinamik, kuramsal temelleri olan, geleceğe bakan, en çokta konuşma becerilerini geliştiren bir içerik yapımız var. Yaparak ve yaşayarak öğretiyor; öğrencilerimizde deneyim zenginliği oluşturuyor ve onların keşfetme arzularını tetikleyerek dil öğrenme motivasyonunu her zaman canlı tutuyoruz.
Proje temelli eğitim anlayışımız yabancı dil öğretiminde de temel hareket noktamız. Öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini de geliştiriyoruz. Yeterince özgüveni gelişememiş bir öğrenci İngilizce ile de kendini yeterince ifade edemeyecektir. O yüzden dil edinim aktivitelerimiz aynı zamanda öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine de katkı sağlamaktadır.
Problem çözme becerilerinin geliştiği, sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerini kullandıkları alanlar oluşturuyor ve onlara sosyal beceri kazandırıyoruz. Elbette bunları yaparken öğrencilerimizin yaş gruplarına bağlı olarak dil seviyelerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduruyoruz.
İnteraktif öğretim ve öğrenme bizim eğitim modelimizin ruhudur. Geleneksel dil eğitiminden uzak uluslararası standartlara uygun interaktif etkinlikler müfredatımızın neredeyse tamamını oluşturur. Öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci iletişim aktarımına bağlı ders içerikleri ile dilin akışkan ve dinamik yapısını konuşma becerileri ile destekliyoruz. Çünkü bizim için konuşma her şeyin ötesindedir. Bir öğrenci kendi ana dilinde sözlü iletişim beceri düzeyi ne ise İngilizce de o düzeyde olması gerekir. O yüzden konuşma ağırlıklı bir dil edinim anlayışımız var.

Eğitim programınıza yabancı dil derslerini dâhil ederken nelere dikkat ediyorsunuz?
Okullar sosyal öğrenme alanlarıdır. Öğrenme de sosyal bir süreçtir. Bu nedenle öğrencilerimizin akranlarıyla işbirliklerini projelerle düzenleyerek ve öğretmenleriyle olan diyaloglarının niteliğini artırarak sosyal alanda gelişimlerini destekliyoruz.
Sosyal ve duygusal öğrenme ile yabancı dil eğitimi için zorunlu olan aktif öğrenme modelini bir arada uyguluyoruz. Öz yeterlilik, öz denetim, öz farkındalık, sorumluluk alabilme ve insan ilişkilerini geliştirebilme gibi sosyal – duygusal öğrenme becerileri Kavram’da yabancı dil öğretim programının çekirdeğini oluşturur. Öğrencinin aktif ve farkındalığının artığı sosyal – duygusal öğrenme ile iç içe geçmiş öğrenme ortamlarında dili öğretiyoruz.  
Dil öğretimi dendiğinde beceri kelimesi mutlaka kullanılır. Dil becerileri olarak da okuma, yazma, konuşma, dinleme ve dilbilgisi dilin 5 becerisi olarak kabul edilir. Biz dili 6 yetide değerlendiriyor ve öğretiyoruz. Dil aynı zamanda telaffuzu da içerir. Bu bağlamda müfredatımıza telaffuz çalışmalarını ekliyor, uluslararası ses bilimini temel alarak ses eğitimi yapıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz anaokulundan itibaren sesleri tanıyor ve karşılaştıkları kelimeleri kendi çabaları ile okuyorlar.

6 YETİ TEMELLİ DİL EĞİTİMİ UYGULANIYOR
Eğitim programlarınızda yabancı dil derslerinin ağırlığı nedir?
Kavram’da İngilizce’nin yanı sıra öğrencilerimizin seçimlerine bağlı olarak Almanca ve İspanyolca dillerini öğretiyoruz. Öğrencilerimizin yaratıcı, yeniliklere açık olmaları ve vizyonlarını geliştirmeleri için farklı dil ve kültürlerle bir araya getiriyoruz.
Kavram aslında dil ağırlıklı bir okuldur. Kavramda anaokulundan itibaren dil öğrenmeye başlayan bir öğrenci mezun oluncaya kadar 5508 saat İngilizce, 648 saatte seçimine göre Almanca ya da İspanyolca dersi alır.
Dil ediniminde Kavram Kolejine özgü istasyonlarımız vardır. Öğrencilerin yaş gruplarına ve eğitim gündemleri önceliklerine göre bazı sınıflar bizde dilin yoğun bir şekilde öğretildiği hazırlık sınıflarıdır. Anaokulunda ve ilkokul birinci sınıfta yoğun İngilizce ders saatleri ile dilin temellerini atarız. Tohumları ektiğimiz bu dönem dil istasyonumuzun ilk durağıdır. 6 yeti temelli dil eğitimini yoğun olarak veriyoruz. Ortaokul 5 ve 6. sınıflarda yoğun İngilizce ders saatleri ile öğrencilerimiz dil istasyonunun ikinci durağında eğitim alırlar. Dil hazırlık sınıfları olarak eğitimlerine beceri bazlı öğrenme modülleriyle devam ederler. 9 ve 10. sınıflar dil istasyonunun son durağıdır. Her kademenin başlangıç yılları Kavram’da Dil Hazırlık sınıfıdır. Sonraki yıllarda da dil öğrenimini diğer derslere oranla yoğun bir şekilde sürdürürüz.

KAVRAM’DA YABANCI DİL EDİNİM SÜRECİNDEKİ FARKLILIKLAR

  • Sözlü iletişim becerisini geliştirmeye yönelik içerik kurgusu
  • Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) kriterlerine uygun uluslararası standartlar
  • Tüm sınıf düzeyinde yoğun İngilizce ders saati ile akademik, mesleki ve sosyal yaşamda ihtiyaç duyulan yabancı dil yetisi
  • Sosyal becerileri kazanmaya ve özgüven geliştirmeyi destekleyen konuşma ağırlıklı müfredat
  • Her kademede ilk yıllar dil hazırlık sınıf kapsamandı çok yoğun dil öğretimi
  • İngilizcenin dışında Almanca ve İspanyolca öğretimi
  • 21. Yüzyıl becerilerinin gelişimini destekleyen proje temelli, aktif öğrenmeyi destekleyen içerikler
  • Dil öğretimini destekleyen global kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri ve ortak proje çalışmaları
  • Dijital okul konsepti ile “Blended Learning” yani harmanlanmış öğrenme modeli

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.