banner

Tarhan Koleji, 63 yılın tecrübesiyle büyüyor
Tarhan Koleji Okullar Koordinatörü Rukiye Şahin: “Tarhan Koleji olarak, eğitim öğretim faaliyetlerimizin ve hayatın kendisine olan eğitim yolculuğunun her aşamasında akademik ve yaşamsal beceriler dengesini kurar ve öğrencilerimizin ana disiplinlerdeki başarısı ve yetkinliği kadar sosyal ve kültürel hayatın tam olarak merkezinde olmalarını sağlarız.”

rukiye_sahin_tarhanTarhan Koleji olarak yeni eğitim – öğretim döneminde hangi akademik uygulamaları hayata geçireceksiniz? Tarhan Koleji için nasıl bir eğitim öğretim yılı olacak?
63 yıldır Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında gücünü ve ilhamını geleceğimizin teminatı sevgili çocuklardan, akademi, bilim, sanat, spor, kültür ve teknolojiden alan Tarhan Kolejleri için akademik ve yaşamsal başarı bir söylem değil, bir gelenektir.
Kurumumuzun görsel ve tarihsel hafızası göz önünde bulundurulduğunda bayrağımızı gelenekten geleceğe gururla taşıyabilmek ve bu deneyimi yeni nesillere aktarabilmek adına öğrencilerimizin yapabilirliklerinin, bireysel farklılıklarının, coşku ve heyecanlarının, kişisel ilgi alanlarının keşfine fırsat veren; 21. yüzyıl becerilerinin sadece kavramsal tanımları ile değil, öğrencilerimizin bu becerilerin gelişmesinde faydası bilimsel olarak kanıtlanmış içerikler ile buluştuğu, sıradışı beyinlerin okulun ve toplumun dışında tutulmadığı ve farklılıklardan ilham aldığımız bir yaklaşımla Tarhan Kolejleri olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırız.
Okulun hayata hazırlayan yer değil hayatın tam olarak kendisi olduğu düşüncesiyle çıktığımız eğitim yolculuğunda haftalık “ders program” kavramının “okulda yaşam” planına evrilmesi için yaptığımız çalışmalarda çocuklarımızın sınıflardan çok bahçeyi, laboratuvarları, kütüphaneleri, dijital platformları, düşünme becerileri atölyelerini, merak duvarlarını, sanat, robotik kodlama ve yazılım dersliklerini kullanacakları keşif ve merak dolu, sorgulama, yaratıcılık ve üst düşünme becerilerinin gelişimini tam anlamıyla destekleyen bir hayata yolculuk program oluşturduk.

ÖĞRENCİLERİMİZİ HER ALANDA DESTEKLİYORUZ
Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimleri için uygulanacak programlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Tarhan Koleji olarak, eğitim öğretim faaliyetlerimizin ve hayatın kendisine olan eğitim yolculuğunun her aşamasında akademik ve yaşamsal beceriler dengesini kurar ve öğrencilerimizin ana disiplinlerdeki başarısı ve yetkinliği kadar sosyal ve kültürel hayatın tam olarak merkezinde olmalarını sağlarız.
Müfredat üstü ve ötesi sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile öğrencilerimizin ilgi alanlarını besler, yeteneklerinin ortaya çıkmasını ve gelişimini destekler, gerçekten coşku duyacakları ve özgüvenlerinin besleneceği noktalarda onları doğru kanallara yönlendirerek tam olarak onları alkışladığımız yerde; onların okul duvarlarının ötesinde seslerini duyurmalarını, yeteneklerini özgürce sergilemelerini, yansıtmalarını ve etki alanı oluşturmalarını sağlarız.
Ders dışı etkinlikler ve sosyo-kültürel faaliyetler öğrencilerin kendi içsel yolculuklarını ve kendi iyi oluşlarını beslemenin yanında, onların öğrenme tutumlarında ve akademik performanslarının gelişiminde de etkili bir rol oynar. Son yıllarda PISA sonuçlarına dair yapılan araştırmalar estetik duyarlılığı yüksek ve ilgi alanları bu anlamda doğru bir rehberlik ve yönlendirme ile beslenen çocukların ana disiplinlerdeki gelişim performanslarının da bununla doğru orantılı bir şekilde yukarı bir ivme gösterdiğine işaret etmektedir. Okullarımızda bilim ve teknoloji, sanat, kültür, spor ve yabancı dil odaklı yapılan kulüp çalışmaları, atölye çalışmaları, tanımlı etkinlikler ve sürdürülebilir faaliyetler ile öğrencilerimizin belli bir disiplin alanında ya da birden fazla alanda beceri, tutum ve estetik duyarlılık geliştirmelerine; mental-fiziksel iyi oluşlarına katkı sağlamalarına destek veririz.

ÖĞRETMENLERİMİZ YENİ DÖNEME TEGP İLE HAZIR
Öğretmen kadronuz yeni döneme nasıl hazırlandı? Ne tür hizmetiçi eğitimler gerçekleştirildi?
Öğretmenlerimiz ile 2022-2023 eğitim öğretim yılına hem akademik vizyonumuzu tazeleyen hem de ruhsal iyi oluşumuzu desteklemekle birlikte coşkumuzu ve heyecanımızı yansıtan TEGP (Tarhan Eğitim Gelişim Programı) programımız ile başlangıç yaptık. 21. yüzyıl öğrencisi ve öğretmenini, kuşakları ve anne babaları konuştuğumuz buluşmalarımızda öğretmenlerimiz yıl içerisinde kullanacakları basılı ve dijital kaynakların eğitimlerini alırken, bir yandan da okul ve sınıfları nasıl yaşam alanına dönüştüreceğimizi tartıştılar ve sonucunda öğrencilerimizi sıcacık bir “hoş geldiniz” ile karşılamak amacı ile sınıf ve okul yaşam alanlarını disiplinlerarası bir iş birliği göstererek Back to School (Okula Dönüş), Wonder Wall (Merak Duvarları), Art Is Everywhere (Sanat Her Yerde), My First Day At School (Okulda İlk Günüm) ve buna benzer birçok özgün tasarımları ile renklendirdiler. Bu tarz çalışmaların sadece sene başı ve sene sonunda belirlenen takvimler çerçevesinde değil, takvimlerin dışında da tüm eğitim öğretim yılı boyunca devam ettirildiği sürece eğitim ışığının bizleri aydınlatacağını düşünüyoruz.

Yabancı dil eğitimine yönelik hangi uygulamalar planlandı?
Tarhan Koleji öğrencileri için yabancı dil ya da diller çıkılmaya coşku ve heyecan duyulan yeni bir yol ve yeni bir yolculuktur. Bu noktada öğrencilerimizin dili tam anlamı ile edinmelerini sağlayacak, onları haritalardaki sınırların ötesinde hissettirecek, merak duygularını besleyen ve merak duygusundan beslenen doğal bir motivasyonla öğrenmelerini destekleyen yaklaşımlardan faydalanırız.
Dil eğitiminde iletişim kurmanın ve dünya standartlarında tanımlanan akıcılığın gelişmesi için okul öncesinden liseye öğrencilerimizin organik ve disiplinlerarası bağlantılar ile öğrenmelerini sağlar, onlara ezberden, kurallardan, salt kelime veya dil yapısı özelliklerinden uzak; keşfederek, merak ederek, yaparak, yaşayarak ve edindiklerini iletişim kurarak yansıttıkları bir dil edinim programı sunarız.
CEFR ve GSE dil izlencelerini takiben oluşturduğumuz yabancı dil eğitim programımızda uluslararası dil öğrenme standartlarını temel alır, ders içi ve ders dışı programlarımız, proje ve yansıtıcı öğrenmeyi destekleyen etkinliklerimiz, neden ve nasıl soruları ile öğrenmeyi zenginleştirip derinleştirmeyi sağlayan sorgulama temelli müfredatımız, dijital ve bireysel üretim odaklı ev bağlantılarımız, uluslararası organizasyonlara, sınavlara katılım ve uluslararası sertifikalandırma yabancı dil eğitim sistemimizin ana hatlarını oluşturmaktadır.
Yabancı Dil Eğitiminde öğrencinin kendi yansımasını ve edinimini ürünlerine transfer etmesini destekler, hem süreç odaklı hem de sonuç odaklı bir ölçme ve değerlendirme sistemi ile sadece bilgiyi değil, iletişim, öğrenilenlerin beceriye dönüşmesi ve bireysel yapabilirlikler ile alakalı geri bildirimler sağlar, her bir öğrencinin ana dilinden farklı bir dilde ilham vermesini ve ilham olabilmesini destekleyerek dili amaç olmaktan çıkarıp, bireylerin kendini özgürce ifade edebilmek için bir araç olarak kullandığı noktaya taşırız.

LGS VE YKS SÜREÇLERİNİ ÖĞRENCİLERE GÖRE PLANLIYORUZ
Sınavlara yönelik hazırlıklar için nasıl bir strateji öngörülüyor?
Sınav süreçleri sadece ana disiplinlerdeki kazanımları ölçmeye dayalı süreçler olarak değil, titizlikle ve sağduyu ile öğrencilerimizin yaşamsal ihtiyaçları da öncelenerek öğrencilerimize rehberlik sağladığımız süreçlerdir. Öğrencilerimizin sadece sınava girecekleri sene için değil, daha üst bir disiplinde okul hayatlarının en başından mezuniyete kadar Yaşam Boyu Öğrenen olabilmelerini destekler, öğrencilerimizi yüksek akademik başarının temelinde mental, ruhsal ve fiziksel iyi oluşun yattığını ve bunun sayısal veri karşılığı olmadığını düşünerek yetiştiririz. Duygusal, bilişsel, sosyal ve akademik yönden bütünsel bir eğitim alan, farklılaştırılmış öğretim modeli ile yetişen öğrenciler, ulusal ve uluslararası sınavlarda da mutlaka varlık gösterecek ve kendi geleceklerine yön veren bireyler olarak yetişeceklerdir
Öğrencilerimizin LGS ve YKS süreçlerinde başarı gösterebilmeleri için öğrencilerimizi en başında doğru bir hazırbulunuşluk ve rehberlik değerlendirmesi ile kişisel farklılık ve yapabilirliklerine uygun bir şekilde yönlendirir, bireysel değerlendirmeler ile güçlendirilmesi ya da geliştirilmesi gereken alanları tespit eder ve bu konuda bireysel çözümler geliştiririz. Bu noktada toplu ve geleneksel etüt sistemi yerine, aynı özellikleri taşıyan gruplar ile gruplara veya bireylere uygun eğitim öğretim süreçleri planlarız.
Sene boyunca yapılan tanımlı ve dinamik etüt sistemimiz, hızlandırma ve sınav kamplarımız, program dahilinde yapılan deneme sınavları, deneme sınavlarından sonra yapılan geri bildirim ve ileri bildirim çalışmaları, öğrencinin hedeflerine, yaşam tarzına, pekiştirilmesi ve güçlendirilmesi gereken sınav müfredatı hakimiyetine ve seviyesine göre rehberlik birimlerimiz ve danışman öğretmenlerimiz eşliğinde oluşturulan ders programlarımız ile sınav yolculuğunu öğrencilerimiz için stressiz ve başarılı bir sürece dönüştürürüz. Bunun yanında, bireysel öğrenci görüşmeleri, sistematik ders takip çalışmaları, test çözme çizelgeleri, bireysel çalışma saatleri, rehberlik birimimiz tarafından titizlikle planlanan veli ve öğrenci seminerlerimiz sayesinde öğrencilerimizin sınav sürecinde öğrencilerimizi hem akademik hem de duygusal ve sosyal alanlarda destekler, sınav senesinde olsalar dahi kendi kişisel alanlarında iyi oluşlarından, kendilerini gerçekleştirmekten ve coşkularını beslemekten geri kalmayacakları bir süreç planlarız.

Son olarak buradan ailelere vermek istediğiniz mesajınız nedir?
21.yüzyıl öğrenci tanımı ile birlikte yeni nesil ebeveyin kavramı da literatürdeki yerini almış, eğitim öğretim hayatında aile unsuru farklı açılardan değerlendirilmiş ve aileyi düşen roller çağın gereksinimleri ile birlikte yeniden tanımlanmıştır. Bu doğrultuda artık gün sonunda çocuk eve geldiğinde günlük aile çocuk iletişim rutinin en başında Sınıfta ne yaptınız?, Tarihten kaç aldın?, Öğretmeninin sorularına cevap verdin mi? soruları değil, Bugün seni mutlu eden şeyler nelerdi?, Her zaman böyle hissediyor musun?, Arkadaşınla neler yapmaktan keyif alıyorsun?, Kendini nasıl hissediyorsun? soruları gelmelidir. Şüphesiz her çağda çocuk yetiştirmek ve bu büyük sorumluluğu doğru bir şekilde yerine getirmek zordu ve bu yüzyılda da değişen dünya ile birlikte anne baba olarak tutum geliştirmek, tutarlılık sağlamak ve çocuklarımızı her anlamda sağlıklı bireyler olarak hayata hazırlamanın zorlayıcı noktaları mevcuttur. Ancak okul, aile ve çocuk iş birliği, doğru rehberlik ve yönlendirmeler ile, çocuklarımızı dinlemekten, empati kurmaktan, anlamaya çalışmaktan hiçbir şartta vazgeçmeden, onların fikirlerine saygı duyarak ve bireysel yapabilirlik kapasitelerine uygun beklentiler geliştirerek onları yaşam yolculuğuna hazırlamalı, her bireyin sevginin iyileştirici gücüne her daim ihtiyacı olduğunu düşünmeli ve buna göre hareket etmeliyiz.

DİJİTAL PLATFORMLARLA
OKUL DUVARLARINI KALDIRIYORUZ
Yeni dönemde teknolojiye yönelik hangi dönüşümleri hayata geçireceksiniz?
Metaverse, yapay zeka, NFT’den bahsettiğimiz bir çağdan, uzaktan eğitimin en güncel teknolojik araçlar ya da yazılımlarla farklı modellerinin yapılandığı ve dünyanın dört bir yanında uygulamaya geçilmeye başlandığı sistemlerden ve teknolojinin kucağına doğan bir nesilden bahsederken artık okulların yıllık gezi programlarında senede bir kere yapılmak üzere planlanan “Okul Pikniği” ya da “Çikolata Fabrikasına Gezi” çocuklarımızı yeterince motive etmeyecektir.
Bu anlamda eğitim kurumları olarak gelişen teknoloji ve dijital materyaller hakkında kendimizi devamlı olarak güncellemek, içerik araştırmaları yapmak, en önemlisi çağın gereksinimlerini, değişen öğrenci ihtiyaçları ve kuşakları doğru okuyarak çocuklarımızı doğru teknoloji vizyonu ve dijital içerikler ile buluşturmak bir seçenek değil bir zorunluluktur. 21.yüzyılda öğrenmenin tanımı salt bilgiyi alma değil tam aksine bilgiye ulaşma, bilgiyi doğru analiz etme ve bundan beslenerek kendi kişisel üretimini hatta eserini oluşturmaya evrilmiştir.
Tarhan Koleji öğrencilerini yeni eğitim öğretim yılında, hemen hemen her disipline ait, okul duvarlarını aradan kaldırarak zamandan ve mekandan bağımsız, kendi hızında öğrenmeyi mümkün kılan dijital öğrenme platformları, okul öncesinden liseye robotik kodlama ve yazılım geliştirme araçları, yabancı dil alanında dört temel dil becerisini geliştirmeye fırsat veren etkinlikler içeren programlar, en önemlisi kendi ilgi alanları ve müfredat paralelinde kitaplar okumalarını sağlayan uluslararası standartlarda dijital okuma platformları ve uzaktan ölçme ve değerlendirmeyi destekleyen bir çok dijital içerikle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.