banner

Afetin Psikososyal Sonuçlarını Hafifletme Programı ile öğrencilerimizin yanındayız
Elif Pehlevan - BİL Eğitim Kurumları Genel Müdürü

 elif_pehlevan“BİL Eğitim Kurumları olarak şubat ve mart aylarını kapsayan Afetin Psikososyal Sonuçlarını Hafifletme Programı’nı hazırladık. Hazırlanan psikososyal müdahale programında amacımız, afetlerden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen BİL ailemizdeki öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve tüm diğer personellerimizin normal yaşantılarına geçiş sürecini hızlandırmak ve kurumlarımızın var olan gereksinimlerini tespit ederek; gelecekte ortaya çıkması olası afetlerle başa çıkmak, müdahale edebilme kapasiteleri ile iyileşme/toparlama becerilerini artırmaktır.”

Ülkemiz depremde acı bir tablo ile karşılaştı. Deprem konusunda eğitimin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Kurumunuzda deprem özelinde, afet eğitimi konusunda yapılan çalışmaları paylaşabilir misiniz?
6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ illerimiz etkilenmiştir. Dünyanın en büyük kara depremlerinden biri olan bu depremler, bizlere yaşanabilecek afetlere karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması sebebiyle zaman zaman ciddi depremlerle sarsıntılar ve bunlardan kaynaklı olarak olumsuz sonuçlaryaşanabilmektedir. Bu yüzden deprem başta olmak üzere yaşanabilecek tüm afetlere karşı hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Depremler sonrası ülkemizde tüm dünyada eşine az rastlanır birlik, beraberlik ve dayanışma örnekleri yaşanmaktadır.
BİL Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğümüz tarafından içinde bulunduğumuz süreci göz önünde bulundurarak şubat ve mart aylarını kapsayan “Afetin Psikososyal Sonuçlarını Hafifletme Programı” hazırlanmıştır. Hazırlanan psikososyal müdahale programında amacımız, afetlerden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen BİL ailemizdeki öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve tüm diğer personellerimizin (güvenlik, hizmetli, vb...), normal yaşantılarına geçiş sürecini hızlandırmak ve kurumlarımızın var olan gereksinimlerini tespit ederek; gelecekte ortaya çıkması olası afetlerle başa çıkmak, müdahale edebilme kapasiteleri ile iyileşme/toparlama becerilerini artırmaktır. Anaokulundan liseye tüm kademelerdeki öğrencilerimize yönelik Anaokulu-İlkokul, Ortaokul-Lise, Yabancı Diller Eğitim ve Rehberlik Koordinatörlüklerimiz tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası aşamalarından oluşan üç haftalık program uygulanmıştır.
Öğrencilerimize yönelik yapılan çalışmalarda afetin tanımı, nedenleri ve sonuçları, afetlerin önlenmesi için alınabilecek tedbirler ve afet hazırlık planlamaları hakkında bilgilendirme, yaşam alanlarında bulunan yapısal ve yapısal olmayan tehlikelere karşı farkındalığın kazandırılması, bulundukları mekâna uygun olarak afet anında doğru davranış şekilleri, afet sonrasında ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesi konuları yer almaktadır. Velilerimize yönelik olarak akademisyenlerimiz ve rehberlik birimlerimiz tarafından, afet aile planlarının oluşturulması, afetanı ve sonrası ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmeye başlanmıştır. Afet sonrası bilgilendirme ve veli bültenleri hazırlanarak bu konuda alınabilecek önlemlere dikkat çekilmiştir. Öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve tüm diğer okul çalışanlarımız için iseafet öncesi yapısal ve yapısal olmayan tehlikelerin belirlenmesi, kurum acil eylem planı ve psikolojik sağlamlığı artırıcı, okul iklimini korumaya yönelik bir dizi eğitim programı planlama çerçevesinde verilmektedir.

bil_yaninizdayizYARALARI SARMA ZAMANI
Afet eğitimleri ile ilgili işbirliği yaptığınız kurumlar ile hangi çalışmaları yürütüyorsunuz? Yaşadığımız depremle ilgili sosyal sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerden bahsedebilir misiniz?
Afet eğitimleri ile ilgili güçlü iş birliğimiz olan İstanbul Aydın Üniversitesi ile afet durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde hareket edebilecek yeni teknolojik çözümler geliştirmek üzerine sürekli iletişim halindeyiz. Ayrıca afetlere karşı müdahale ve eğitim amacıyla kurulmuş olan sivil toplum kuruluşları ile okullarda afet bilincinin artırılmasına yönelik eğitim ve tatbikat çalışmalarımız devam etmektedir. Kurumlarımız özelinde de yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği halinde çalışmalar devam etmektedir.
Türkiye genelindeki tüm kurumlarımızla birlikte düzenlediğimiz depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik “Yaraları Sarma Zamanı” yardım kampanyası ile depremzedelerin ihtiyaç duydukları gıda, su, ilaç, battaniye vb. gibi malzemeleri toplayarak depremzedelere ulaştırmaktayız. Ayrıca gönüllü yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz bölgeye giderek gerek arama kurtarma, gerek depolama sevkiyat gerekse psikososyal ekiplerde yer almakta afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya destek olmaktadır.

Afetlerin yarattığı psikolojik ve sosyal sorunlara karşı nasıl mücadele edilmeli? Öğrencilere yönelik deprem ve afetlerle ilgili rehberlik çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Afetlerin yarattığı psikolojik ve sosyal sorunlar, özellikle depremler gibi doğal afetler sonrasında oldukça yaygındır. Bu sorunların en aza indirilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için mümkün olan en kısa sürede müdahale edilmesi gerekmektedir. “Afetin Psikososyal Sonuçlarını Hafifletme” programımız kapsamında, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Koordinatörlüğümüz tarafından depremden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen kurumlarımıza ayrı ayrı olmak üzere; öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve diğer okul personellerimize yönelik program yürütülmektedir.
Deprem gibi stresli bir olayın ardından çevre ve okul değiştiren bir öğrenci için, yeni bir ortama ve okula alışmak, akranları ile iletişim kurmak zorlayıcı olabilir. Kurumlarımıza yeni katılan öğrencilerimizin uyum süreçlerini hızlandırmak için bireysel destek programları uygulanmaktadır. Afetten doğrudan etkilenen açılmış ve açılacak okullarımızda geleceğe yönelik olumlu duygular geliştirmek, iyimserlik düzeylerini artırmak, akran gruplarının yaşamımızdaki önemi gibi kazanımlara yönelik planlamalar yapılmıştır. Afetten dolaylı olarak etkilenen okullarımızda öğrencilerimizin afet gibi zorlayıcı olaylarla karşı karşıya kaldıklarında ve sonrasında ihtiyaç duyacakları beceriler ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bunların başında sosyal bağlar ve iletişim, özdenetim, duygusal esneklik gibi çalışmalar yer almaktadır. Afetten hemen sonra Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimlerinde görevli tüm öğretmenlerimiz için İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile destekleyici ve müdahaleyi kolaylaştırıcı eğitimler verilmiştir.
Afetlerin yarattığı psikolojik ve sosyal sorunlarla başa çıkmak için toplumun afetlere hazırlıklı olması da önemlidir. Bu nedenle, kurumumuzda öğrencilerimize afetlerle başa çıkma konusunda çalışmalar yaparken, aynı zamanda aileleri de bu konuda bilinçlendirmeye çalışmaktayız. Ailelerin afetler için hazırlıklı olmaları, çocuklarını afetlerle başa çıkma sürecinde daha iyi destekleyebilecekleri anlamına gelmektedir. Ayrıca deprem konusunda farkındalığı artırmak amacıyla, sosyal medya platformlarında deprem konusunda bilgilendirici paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar sayesinde, deprem konusunda bilinçlenmeye ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza da ulaşarak deprem konusunda daha hazırlıklı olunmasının sağlanması hedeflenmektedir. Depremzedelerin acısını paylaşmak amacıyla düzenlediğimiz yardım kampanyaları ve toplumumuzda tüm afetlere yönelik daha bilinçli olunmasına katkıda bulunmayı hedefleyen eğitimlerimiz devam edecek.

1200’ÜN ÜZERİNDE DEPREMZEDE ÖĞRENCİYE KAPILARIMIZI AÇTIK
Depremzede öğrencilere ev sahipliği yapıyor musunuz? Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
Afet bölgesinden farklı şehirlere yerleşen öğrencilerin eğitim öğretime dahil olabilmesi adına yapılan tüm kurumlarımızda kontenjanlar dahilinde burs verilmektedir. Kurumlarımız, ülkemizde özel okulları temsil eden derneklerin iş birliği ile düzenlenen “Misafir Öğrenci” kampanyasında yer almaktadır. Ayrıca kampüslerimiz özelinde toplanan düzenli nakdi ve malzeme yardımları, hem kurumlarımızda eğitim öğretime devam eden hem de halen afet bölgesinde olan ailelere destekte bulunmaya devam ediyoruz. Bu hususta başladığımız eğitim öğretim yılı ikinci döneminde afet bölgesinden gelen 1200’ün üzerinde depremzede öğrenci kurumlarımızda eğitim öğretime devam etmektedir. Depremzede öğrencilerin yaralarını sarmak, iyileştirmek ve korumak adına velilerimizin de desteği büyük önem taşımaktadır. Depremden etkilenen tüm şehirlerdeki 4. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenim gören ve mezun tüm öğrenciler için “BİL LEARN Hibrit Eğitim Platformu canlı derslerimize” erişim imkânı verilmiştir.

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.